Menu

Grundtvigsk Tidende

Grundtvigsk Forum udgiver tidsskriftet Grundtvigsk Tidende – et tidsskrift, der interesserer sig for den nutid, vi lever i, den fortid, vi kommer af, og den fremtid, vi kan ane.

Afsættet for tidsskriftet er N.F.S. Grundtvig, som indledte det første blad med en formaning til tidsskriftets redaktører om, at han håbede, det ville blive et åbent blad, ”saa de indrømme andre den samme Frihed, de selv gør Fordring på.”

Det ideal forsøger Grundtvigsk Tidende at holde i hævd ved gennem artikler, interviews, anmeldelser og meget andet frit at undersøge og diskutere kultur, samfund, kirke og skole.

Grundtvigsk Tidende udkom for første gang i oktober 1845 og er dermed et af Danmarks ældste tidsskrifter. På tidsskriftet opfatter vi folkeoplysning som noget, vi alle gerne må stå på tæer for. Og vi ønsker at diskutere, gå i dialog og forholde os til omverdenen med forbillede i det engagement og den diskussionslyst, som Grundtvig lagde for dagen (for det var ikke så lidt).

Læs mere om N.F.S. Grundtvig

Vil du skrive et indlæg?

Redaktionen modtager gerne indlæg til Grundtvigsk Tidende. Artikler skal holde sig inden for ét af tre formater:

a) 10.000 anslag inkl. mellemrum
b) 5.500 anslag inkl. mellemrum
c) 2.800 anslag inkl. mellemrum

Skribenter bedes medsende et foto af sig selv i høj opløsning og er derudover velkommen til at medsende forslag til øvrigt billedmateriale til artiklen. Skribenten giver i udgangspunktet tilladelse til, at artikler, der udgives i Grundtvigsk Tidende, også må vises på Grundtvigsk Tidendes hjemmeside. Såfremt dette ikke ønskes, skal skribenten gøre særskilt opmærksom herpå.

Artikler og indlæg kan sendes til redaktør Grethe Kirk Tornberg.
 

Kontakt redaktionen

Ansvarshavende redaktør Ingrid Ank
Redaktør Grethe Kirk Tornberg
 

Grundtvigsk Tidende
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

Deadlines for bidrag i 2024

1/2024: 8. januar - udkommer 1. februar
2/2024: 26. februar - udkommer 21. marts
3/2024: 1. april - udkommer 25. april
4/2024: 6. maj - udkommer 30. maj
5/2024: 17. juni - udkommer 11. juli
6/2024: 12. august - udkommer 5. september
7/2024: 23. september - udkommer 17. oktober
8/2024: 25. november - udkommer 19. december

Tegn et abonnement på Grundtvigsk Tidende

Bestil nu

Seneste artikler

Se alle udgivelser
Arkiv 2022 +
Arkiv 2021 +
Arkiv 2020 +