Menu

Grundtvig-Akademiet

Grundtvig-Akademiet arbejder med at udvikle erindringskulturen om N.F.S. Grundtvig.

N.F.S. Grundtvig er nok den enkeltperson, der har haft størst betydning for udformningen af det danske samfund. Det gælder både i forhold til mange af de bærende institutioner: folkeskole, folkekirke, folketing og højskoler, i forhold til nogle af de stærke traditioner: folkelighed, folkeoplysning og fællessang, og i forhold til grundlæggende principper: samtaledemokrati, åndsfrihed, mindretalshensyn, ligeværd og ideen om menneskets iboende værdighed. Samtidig er ’Grundtvig’ et stærkt symbol, der fx anvendes som udtryk for en særlig dansk selvforståelse. Grundtvig er derfor både en konkret historisk person, der har efterladt sig et omfangsrigt forfatterskab, og erindringspolitik.

Grundtvig-Akademiet befinder sig i krydsfeltet mellem Grundtvig som historisk person og Grundtvig som erindringspolitik, og akademiet bidrager i dette krydsfelt til at udvikle erindringskulturen om Grundtvig.

Akademiet er en del af foreningen Grundtvigsk Forum

Læs mere om Grundtvigsk Forum

Metoden er at stille spørgsmål

Grundtvig-Akademiet arbejder med spørgsmål som arbejdsmetode. Ambitionen er ikke at vurdere, om nutidige varianter af en erindringskultur om Grundtvig svarer til den historiske Grundtvig, men derimod at stille gode spørgsmål til både erindringskultur og den historiske Grundtvig. Akademiet udvikler således erindringskulturen om Grundtvig gennem en undersøgende tilgang til både nutid og fortid.

Metodisk set er der hjælp at hente hos Grundtvig selv. For at forholde sig til Grundtvig er at forholde sig til en tænker, der selv forholder sig til fortiden. Det er symptomatisk for Grundtvig, at han er optaget af, hvordan man arver traditioner og tanker fra fortiden på en frisættende måde. I forlængelse heraf er det et nøglespørgsmål for Grundtvig-Akademiet at forholde sig til, hvordan man arver Grundtvig i nutiden, og på hvilke måder vi tager Grundtvig med ind i fremtiden.

Spørgsmålene stilles til nogen

Ordet ’vekselvirkning’ er et nøglebegreb hos Grundtvig. Det er også udgangspunktet for Akademiets arbejde. Udviklingen af erindringskulturen om N.F.S. Grundtvig sker i en fortsat samtale med andre – via samarbejdsprojekter, gennem debatter og foredrag, i undervisningsforløb, i udgivelser. Med mere.

Læs mere om N.F.S. Grundtvig

Book oplæg og undervisning på siden her

Kontakt akademileder, Ingrid Ank (tlf: 4193 9008)