Foreningen

Grundtvigsk Forum er en forening med afsæt i præsten, poeten og politikeren N.F.S. Grundtvig. Nogle af foreningens medlemmer er helt sig selv. Andre er medlemmer som en del af et fællesskab, en forening eller en organisation, der er medlem af Grundtvigsk Forum.

Alle medlemmer – uanset hvem de er – er medlemmer, fordi de er interesserede i blive klogere på og arbejde med det  syn på verden, som Grundtvig udviklede igennem sit liv i 1800-tallets Danmark, og som har påvirket landet lige siden. Medlemmer af Grundtvigsk Forum er ikke mindst interesserede i at bruge Grundtvig til at blive klogere på tiden lige nu.

Læs mere om Grundtvig

I Grundtvigsk Forum inviterer vi til arrangementer i hele landet, som foreningens medlemmer udvikler, inviterer til og står for. Derudover udgiver vi tidsskriftet Grundtvigsk Tidende, vi driver kulturhuset Vartov i København, vi udvikler Grundtvigs Skoletjeneste og Grundtvig Biblioteket – og meget andet.

Hvis du vil tale med, være med – eller bare høre mere – vil vi altid gerne høre fra dig. Kontakt os på sekretariatet her.

I Grundtvigsk Forum har vi altid lyst til at være endnu mere ambitiøse og nå endnu længere ud i verden med foreningens aktiviteter. Vil du støtte vores arbejde, bliver vi utrolig glade. Det er endda nemt at gøre. Læs mere om dine muligheder for at støtte

Kort om Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum blev etableret som forening i 1898. Foreningen hed Kirkeligt Samfund frem til 2007.

Foreningen byggede og drev Grundtvigs Hus i Studiestræde i København fra 1908 til 1971. Siden 1947 har Grundtvigsk Forum ejet og drevet huset Vartov i Farvergade i København.

Grundtvigsk Forum rummer omkring 13.000 medlemmer, der enten er en del af foreningens 101 lokale fællesskaber (foreninger og andre typer af fællesskaber) eller er meldt ind i foreningen som personlige medlemmer.

Grundtvigsk Forums øverste ledelse er foreningens styrelse, der vælges på årsmødet hvert år i oktober.

Styrelsen består af 19 personer, der er organiseret som et forretningsudvalg og tre hovedudvalg, som vi kalder Kirkepolitisk udvalg, Skolepolitisk udvalg og Kultur- og Samfundspolitisk udvalg.

Relevante dokumenter

Grundtvigsk Forums vedtægter PDF

Indsamlingsregnskab PDF

Årsmøder +

Grundtvigsk Forums årsmøde

Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Her samles enkelt- og kredsmedlemmer til debat, beretninger, workshops og styrelsesvalg. Grundtvigsk Forums formand er på valg hvert år mens seks ud af styrelsens 18 medlemmer (udover formanden) hvert år vælges for en treårig periode.

Derudover uddeles hvert år foreningens pris, N.F.S. Grundtvigs Pris og et dertilhørende legat på 25.000 kr.

Grundtvigsk Forums årsmøde finder sted hvert år den sidste weekend i oktober. Alle medlemmer modtager en officiel invitation via mail.

Ønsker du at deltage i og stemme ved Grundtvigsk Forums næste årsmøde, kan du melde dig ind i foreningen HER.

Bliv medlem af foreningen

Læs mere