Menu
Viden
Grundtvig i kirken

Teologien

Alteret i Vartov Kirke

Menneske først – kristen så

Frihedssyn

Grundtvigs syn på teologi er et frihedssyn. I kirken skal der være plads til flere synspunkter og måder at praktisere tro på. Kirkerummet er et sted både for gudsdyrkelse og folkelig sammenkomst. Grundtvig mente, at kirken som sted kunne rumme også gudsdyrkere af anden observans end den kristne.

Loven om sognebåndsløsning sikrer at man som kirkegænger kan følge sin samvittighed og søge en præst, hvis teologiske holdninger man deler. Ligesom loven om fri- og valgmenigheder giver mulighed for at danne egen menighedsforsamling med større frihed i præsteansættelse og liturgi. Begge love plæderede Grundtvig for, da han som politiker sad i Rigsdagen (folketinget).

Menneske først – kristen så

Hos Grundtvig kan det menneskelige ikke skilles fra det kristelige – og omvendt. Mennesket er Herrens medarbejder i et jævnt og muntert, virksomt liv på jord.

Find mere viden om Grundtvig i kirken længere nede på siden