Grundtvig i kultur og samfund

N.F.S. Grundtvigs tanker og virke satte eftertrykkelige spor i hans egen tid og har stadig betydning for samfundet og kulturen i Danmark i dag.

Grundtvigs aftryk ses mange steder, både helt konkret som led i den politiske argumentation, i kunst, i folkelige bevægelser og i sange, der bliver sunget. Gennem snart 200 år har hans tanker haft indflydelse på alt fra hjemmets indretning til kunstens udfoldelse, og medvirket til at forme den kultur og det samfund, vi kender
i dag.

Her på siden finder du artikler og andre former for viden, der dykker ned i Grundtvigs egen forståelse af kultur og samfund, eller som går ind i en diskussion om, hvordan det grundtvigske har præget forskellige områder inden for kulturen. Og om, hvor det fælles befinder sig i dag – set i et grundtvigsk perspektiv.

God læselyst!

“Frit at tænke, troe og tale, det er Folkets gamle Ret”
N.F.S. Grundtvig, 1854