Menu
Viden

Folkekirken forklaret

FOLKEKIRKEN FORKLARET PÅ HALVANDET MINUT. Tre korte film forklarer folkekirken på dansk, engelsk, farsi og arabisk.


Her kan du se tre korte film om folkekirken – på fire sprog: Hvorfor er præsten ligeglad med, hvem du går i seng med? Hvilken autoritet har Bibelen? Hvorfor går danskere så sjældent i kirke? Og hvorfor er der ingen, der bestemmer i folkekirken? Disse er blandt de spørgsmål, som filmene forsøger at give svar på.

Filmene kan bruges i undervisningssammenhænge eller som oplæg til samtaler – fx med udlændige eller nydanskere.

Ideen til filmene kom oprindeligt fra migrant- og sognepræst, Birgitte Rosager Møldrup, der i mødet med farsi- og arabisktalende kristne ofte manglede hjælp til at forklare en folkekirke, der på mange måder er ’typisk dansk’ og dermed anderledes end mange andre kirkesamfund i verden. I arbejdet med udviklingen af filmene blev det samtidig klart – bl.a. via reaktioner fra en gruppe unge – at det også kan give god mening at forsøge at ’forklare folkekirken’ for danskere, for expats og for turister. De udkommer derfor på både dansk, engelsk, arabisk og farsi.

Filmene forsøger at besvare nogle af de spørgsmål, folk udefra ofte har til folkekirken. En hovedpointe er, at det i høj grad er præsten, digteren og folkeoplyseren N.F.S. Grundtvigs skyld, at folkekirken har en flad struktur og er meget rummelig, og at de fleste danskere ikke opfatter kirken, Bibelen eller præsten som moralske autoriteter, de skal indordne sig under.

De tre film giver dertil nogle historiske og organisatoriske fakta om folkekirken.

Du kan se alle 12 herunder. Ønsker du at modtage en video, som du kan bruge på din egen hjemmeside eller lign. så kontakt kommunikationsansvarlig Sara-Luise Pedersen

Hvorfor går danskere så sjældent i kirke? 

Herover kan du se filmen på dansk. Men du kan også se den på:

Arabisk

Farsi

Engelsk

Hvorfor er præsten ligeglad med, hvem du går i seng med? Og hvilken autoritet har Bibelen?

Herover kan du se filmen på dansk. Men du kan også se den på: 

Arabisk

Farsi

Engelsk

Hvorfor er der ingen, der bestemmer i folkekirken?

Herover kan du se filmen på dansk. Men du kan også se den på:

Arabisk

Farsi

Engelsk