Menu
Artikel
Grundtvigsk for menighedsrådsmedlemmer

Menighedsråd med myndighed

Foto: Peter Ulvsgaard
af Grundtvigsk Forum

Menighedsloven 1903 lagde et stort ansvar på det enkelte menighedsråd og gav menighedsrådet stor indflydelse. Både når der skal prioriteres i budgettet, og når der skal vælges ny præst. Som menighedsrådsmedlem er man valgt ind på vegne af alle sognets folkekirkemedlemmer, og man forpligter sig på den baggrund på at yde præsten grundigt med- og modspil. Denne artikel er en del af en serie på fem artikler om folkekirke og menighedsråd - du kan finde links til de andre artikler nedenfor

I Paulus’ breve i Det nye Testamente kan man læse, at der altid har været debat og nogle gange strid om, hvem der skal bestemme i kirken og menighederne. Det er der stadig. Men i folkekirken arrangerede man sig i 1903 med en menighedsrådslov, der udstikker nogle retningslinjer. Den er særlig af i hvert fald to grunde:

For det første har menighedsrådsloven som sit ideal, at alle folkekirkemedlemmer i sognet skal være med til at bestemme via det repræsentative demokrati, som menighedsrådene udgør. På den måde adskiller folkekirken sig fra mange andre kirkesamfund i verden.

Selvom der ikke er kampvalg til menighedsrådene alle steder, og selvom stemmeprocenten er lav de fleste steder, hvor et egentligt valg udløses, sikrer menighedsrådsloven, at alle i sognet principielt kan afgive stemme om kirkelige forhold. Dette var en afgørende pointe for præsten Morten Pontoppidan, som i begyndelsen af 1900-tallet formulerede sin opfattelse af et ’grundtvigsk syn på menigheden’. For Pontoppidan var menigheden alle døbte i sognet og ikke kun dem, der sad i kirken om søndagen.

For det andet er menighedsrådsloven udtryk for, at der i folkekirken især skal være frihed til at bestemme lokalt og ikke centralt. De penge, der betales ind i kirkeskat i et område (ligningsområdet, som oftest er sammenfaldende med provstiet), fordeles næsten alle sammen til de lokale menighedsråd på nær en lille del, som går til fælles kirkelige institutioner og initiativer og til udligning til de fattigste provstier. Vægten ligger altså på det decentrale og er båret af tanken om at myndiggøre og ansvarliggøre folk lokalt. Dette er et spor fra det grundtvigske, som vi også kender fra højskolernes dannelsestanker, og det er bærende i det, vi kalder ’foreningsdanmark’.

De myndige menighedsrådsmedlemmer har mange opgaver. En af dem er at yde grundigt med- og modspil til præsten i arbejdet med det lokale kirkeliv og gudstjenesteliv. Og de har jo selv valgt hende eller ham. For det er deres opgave at vælge præsten på vegne af sognet, når der skal ansættes en ny. Herefter er også præsten medlem af menighedsrådet, og parterne må arbejde på at ”bære hinanden som vi er”, som vi synger i Grundtvigs kærlighedssang til Marie – også om præst og menighed (Hvad er det, min Marie, N.F.S. Grundtvig 1851).

Hvem står bag?

Bag artikelserien Grundtvigsk står Grundtvigsk Forum, og artiklerne er skrevet af Kirsten M. Andersen (lektor og formand for Grundtvigsk Forum), Morten Fester Thaysen (domprovst i Ribe), Ulla Morre Bidstrup (uddannelsesleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter), Laura Lundager Jensen (lektor og valgmenighedspræst i Osted) og Ingrid Ank (leder af Grundtvig-akademiet)

Hvor kan jeg læse videre?

Du kan læse om rummelighed her, om dåben her, om salmerne her og om folkekirken i samfundet her.

“De myndige menighedsrådsmedlemmer har mange opgaver. En af dem er at yde grundigt med- og modspil til præsten i arbejdet med det lokale kirkeliv og gudstjenesteliv.”

Menighedsrådene har mange andre væsentlige opgaver. Kirkebygningen, som mange steder er langt den ældste i området, skal åbnes, fyldes og vedligeholdes. Personale skal ansættes og have gode rammer for arbejdet sammen med frivillige. Budgetter og regnskaber skal gå op. 

Samtidig skal menighedsrådet have et åbent øje og sind for det særlige i netop deres sogn. Hvilke andre institutioner er der at samarbejde med? Skolen, idrætsforeningen, plejehjemmet, handelsstandsforeningen eller bodegaen? Hvem har diakonale behov i sognet, og kan der skabes rammer for, at børn, unge, voksne og gamle kan mødes om menneskelivets underligheder både til samtaler i forsamlingshuset, sognegården eller andre steder og til gudstjeneste i kirken? At der finder en vekselvirkning sted mellem det menneskelige og det kristelige er en grundtvigsk hjertesag.

“Os føle viet sammen, som kirken og dens amen, som præst og menighed!”
N. F. S. Grundtvig, 1851

Kære menighedsrådsmedlem - eller kommende menighedsrådsmedlem

Denne artikelserie er til dig. Det kan være, du selv vil kalde dig ’grundtvigsk’ – og det kan også være du ikke vil. Men uanset hvad du kalder dig, så kan man med en vis ret sige, at folkekirken i Danmark er ’grundtvigsk’. I hvert fald er der næppe nogen, der i så høj grad som N.F.S. Grundtvig (1783-1872) har sat sit præg på folkekirken.

Men hvad vil det så sige? Og hvad betyder det for dig, der skal lægge et arbejde i et menighedsråd i nutiden? Det giver denne artikelserie nogle bud på. Vi påstår ikke, at dette er det sidste og endegyldige svar på, hvad det grundtvigske er, og der er helt sikkert også nogle, der vil være uenige i de synspunkter, der bliver præsenteret i artiklerne. Men det er et bud. Vi håber, at artikelserien kan bruges til eftertanke og som oplæg til samtale.

Grundtvig selv var godt klar over, at han ikke var den første, der gjorde sig tanker om kirke og kristendom. Noget af det, man måske især kan takke ham for, er at
han på den ene side understregede, at vi mennesker er historiske. Vi er del af en historie, og vi fører en historie videre. Og på den anden side, at vi hver især er Gudskabte, unikke, tænkende, følende og handlende mennesker, der lever lige nu. Og som må kaste os ud i tilværelsen og finde fodfæste. Derfor vil det
faktisk være ’ugrundtvigsk’ bare at gentage, hvad Grundtvig engang har tænkt og sagt. Vi er nødt til at tænke selv. Artiklerne her er altså ikke Grundtvigs svar på, hvad folkekirken betyder, eller hvad arbejdet i menighedsrådet skal i dag.
Det er vores bud.

God fornøjelse med dit virke som menighedsrådsmedlem!
Og tak for at læse med - vi håber, at du har lyst til at læse videre om:

Rummelighed - Enige om uenighed

ben - Det skal ikke kunne mærkes

Salmerne - Store ord

Folkekirken i samfundet - Hold folkekirken kølig

Venlig hilsen,
Kirsten M. Andersen, Morten Fester Thaysen, Ulla Morre Bidstrup, Laura Lundager Jensen og Ingrid Ank.

Grundtvigsk er udgivet af foreningen Grundtvigsk Forum, 2021.

Siden 1845 har Grundtvigsk Tidende interesseret sig for den nutid, vi lever i, den fortid, vi kommer af, og den fremtid, vi kan ane. Og du kan være med. Tegn et abonnement her.

Bestil nu