Studiekreds med Morten Kvist

Dato
23/3
Tid
10:00
Sted
Lemvig og Omegns Valgmenighed, Kirkevej 4, 7620 Lemvig

Kan man være grundtvigianer i 2023?

Valgmenighedspræst Morten Kvist prøver med afsæt i de grundtvigske valg- og frimenigheders historie at indkredse, hvori den grundtvigske inspiration aktuelt kan bestå for en fri menighed og en fri skole. Med fælles diskussion og kaffepause undervejs.

Prisen er 20 kr. inkl. kaffe og rundstykke

Kontakt formand Bodil Jensen på tlf. 2174 5023 eller mail