Menu
Artikel
Grundtvigsk Tidende

Indskrifter, slå!fejl og en forvitret mindesten

af Jon Tafdrup, filolog på Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet
5/2024

KLUMME. Læs den seneste udgave af klummen Fra filologens værksted skrevet af filolog Jon Tafdrup

Læderindbundne bøger, altså bøger fra en tid, hvor man passede godt på dem, står i hyldemeter omkring os her på Grundtvigs Værker. Til daglig kan vi nærmest blive siddende og blot række armen ud efter Grundtvigs førstetryk, men i enkelte tilfælde er vi nødt til at bevæge os ud i landet, ikke for at finde en sjælden bogudgave, men fordi ’førstetrykket’ er indgraveret i sten.

En håndfuld gange blev Grundtvig nemlig bedt om at forfatte en indskrift – i reglen til en mindesten, men ikke kun (se nederst). Indskrifterne blev ofte citeret i aviserne, men i en editionsfilologisk sammenhæng regner vi afsløringen af stenen for tekstens offentliggørelse, altså førstetrykket – og det er den, vi udgiver.

Mest berømt er nok mindestøtten rejst 1810 på Sjællands Odde over de dansknorske ofre i træfningen mod den engelske flåde den 22. marts 1808. Støtten blev udført af billedhugger C.F. Køppen, og Grundtvig var blevet bedt om at forfatte indskriften. Særligt digtet med førstelinjen ”De Snekker mødtes i Kveld paa Hav” blev rost, men mest omtale fik nogle uheldige stavefejl. Fx var sekondløjtnant J.W. Dahlerups efternavn blevet til Dallrup. En slåfejl med hammer og mejsel. Grundtvig meldte hus forbi i forhold til ansvaret blandt andet med henvisning til arbejdsfordelingen ved indgraveringen. Mindesmærket står den dag i dag flot og rank med slåfejl.

Nogle af Grundtvigs indskrifter er dog ikke længere tilgængelige. Man har måske ikke ment, at de har haft en signifikant historisk betydning, eller man har ikke haft midler til at vedligeholde dem. For man kan jo ikke blot indbinde en mindesten i læder og sætte den på hylden.

På Starup Kirkegård ved Haderslev ligger seminarieforstander L.C. Müller begravet. Han var grundtvigianer ind til benet, og en af hans elever, den senere så markante venstremand Christen Berg, foranstaltede en indsamling til et mindesmærke med tekst af Grundtvig. Det er der kommet en ganske fin strofe ud af, der begynder: ”Christen af det ægte danske Blod”. Desværre kan man ikke læse førstetrykket i dag pga. forvitring. Heldigvis findes et ældre foto i Museum Sønderjyllands Mediearkiv med en læselig tekst fra en tid, hvor mindesmærket havde sin værdighed i behold. Det foto har udgjort grundteksten til udgaven i Grundtvigs Værker. Måske Venstres partikasse ligger inde med midler til en restaurering? Blot et stille forslag.

Og hvis nogen ved, hvor den sølvpokal er, som blev foræret til A.G. Rudelbach i 1829 i anledning af hans afrejse til Sachsen, så er vi interesseret. Indskriften er nemlig af Grundtvig. Teksten kendes fra afskrifter, men vi mangler ’førstetrykket’. Indskriften lyder (fra Poetiske Skrifter, bind 5):

Mellem Klipperne, som tale
End om Luthers faste Borg,
Hvor fra Himlens Kongesale
Fly paa Vinger Suk og Sorg,
Kom i Hu, at, paa det jævne,
Did og danske Venner stævne!

Fra filologens værksted 

Bliv anfægtet, glad, eftertænksom eller bare oplyst: I serien Fra filologens værksted skriver en filolog fra Center for Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet en klumme om arbejdet med at udgive Grundtvigs trykte forfatterskab med finurlige, kloge og måske overraskende iagttagelser og opdagelser. Center for Grundtvigforskning udgiver Grundtvigs Værker, som er en tekstkritisk og kommenteret udgave af N.F.S. Grundtvigs trykte forfatterskab. Den findes frit tilgængelig på www.grundtvigsværker.dk – med indledninger, kommentarer og meget mere.

Nye tekster fra Grundtvigs Værker

I maj 2024 udgav Center for Grundtvigforskning version 1.23 af Grundtvigs Værker, der indeholder 27 nye værker, heriblandt sanghæftet Høst-Sang fra 1844, der sandsynligvis blev bestilt af sognepræst Peter Rørdam i Mern og indeholder første version af ’Nu falmer Skoven trindt om Land’. Læs også Grundtvigs taler i den grundlovgivende Rigsforsamling fra 1849 eller Aabent Vennebrev til en Engelsk Præst fra 1839. En pamflet der indeholder et brev til den engelske præst Nugent Wade samt Grundtvigs tiltrædelsesprædiken i Vartov. 

Find det hele på www.grundtvigsværker.dk

Siden 1845 har Grundtvigsk Tidende interesseret sig for den nutid, vi lever i, den fortid, vi kommer af, og den fremtid, vi kan ane. Og du kan være med. Tegn et abonnement her.

Bestil nu