Undervisningsmateriale
Samtalekort

Samtalekort

Sæt gang i samtalen med samtalekort – lav din egen samtalesalon

Idéen med samtalekortene er at inspirere til samtaler og nye perspektiver på emner, der rører sig i tiden. Samtalekortene kan bruges i mange forskellige sammenhænge: i de ældste klasser i folkeskolen, på arbejdspladsen, i foreninger, på gåturen, hjemme i stuen – ja, hvor end du mødes med andre mennesker.

I hvert sæt samtalekort gemmer der sig 32-36 forskellige udsagn og spørgsmål, der udforsker hvert sit overordnede tema. De lægger op til en samtale om de store, de nære, de svære og de kantede spørgsmål i livet.

Samtalekort kan bestilles her

Teolog og højskoleforstander Hal Koch (1904-1963) var bannerfører for samtaledemokratiet.
For Koch var demokratiet nemlig ikke bare en styreform, men en livsform – og han mente, at selve demokratiets væsen består i, at vi rent faktisk taler sammen.

Men hvad skal vi så tale om? Det giver vi i Grundtvigsk Forum vores bud på med en række samtalekort.

“Demokratiets Væsen beror paa, at man mødes og tales ved, at man gennem Samtaler naar til en bedre og rimeligere Forstaaelse og derudfra formaar at træffe en Afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt Person eller Klasse, men som tager billigt Hensyn til Helheden.”
Hal Koch i debatindlægget 'Ordet eller Sværdet', bragt i Berlingske Aftenavis (1945)

Sådan kommer du i gang med en samtalesalon

  • Bryg en kande kaffe, eller skænk et koldt glas et-eller-andet
  • Lav grupper på tre-fire personer
  • Træk på skift et kort
  • Læs kortet op for hinanden, og lad spørgsmålene inspirere jeres samtale
  • Lyt, spørg, og giv endelig plads til undren
  • Gå videre til næste kort, når det passer jer.

God fornøjelse med din samtalesalon!