Menu
Undervisningsmateriale
Samtalekort

Samtalekort

Sæt gang i samtalen med samtalekort – lav din egen samtalesalon

Idéen med samtalekortene er at inspirere til samtaler og nye perspektiver på emner, der rører sig i tiden. Samtalekortene kan bruges i mange forskellige sammenhænge: i de ældste klasser i folkeskolen, på arbejdspladsen, i foreninger, på gåturen, hjemme i stuen – ja, hvor end du mødes med andre mennesker.

I hvert sæt samtalekort gemmer der sig 32-36 forskellige udsagn og spørgsmål, der udforsker hvert sit overordnede tema. De lægger op til en samtale om de store, de nære, de svære og de kantede spørgsmål i livet.

Se og køb Samtalekortene her

Teolog og højskoleforstander Hal Koch (1904-1963) var bannerfører for samtaledemokratiet.
For Koch var demokratiet nemlig ikke bare en styreform, men en livsform – og han mente, at selve demokratiets væsen består i, at vi rent faktisk taler sammen.

Men hvad skal vi så tale om? Det giver vi i Grundtvigsk Forum vores bud på med en række samtalekort.

“Demokratiets Væsen beror paa, at man mødes og tales ved, at man gennem Samtaler naar til en bedre og rimeligere Forstaaelse og derudfra formaar at træffe en Afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt Person eller Klasse, men som tager billigt Hensyn til Helheden.”
Hal Koch i debatindlægget 'Ordet eller Sværdet', bragt i Berlingske Aftenavis (1945)

Sådan kommer du i gang med en samtalesalon

  • Bryg en kande kaffe, eller skænk et koldt glas et-eller-andet
  • Lav grupper på tre-fire personer
  • Træk på skift et kort
  • Læs kortet op for hinanden, og lad spørgsmålene inspirere jeres samtale
  • Lyt, spørg, og giv endelig plads til undren
  • Gå videre til næste kort, når det passer jer.

God fornøjelse med din samtalesalon!

Oversigt over Samtalekort +

Debating cards from Grundtvig (2023)

32 various debating cards about freedom, democracy, identity, faith, love, education, everything in between and more. They are based on some of Grundtvig's thoughts but deal with questions concerning our present.

Samtalekort fra Grundtvig (2022)

32 forskellige samtalekort om frihed, demokrati, identitet, Danmark, livsoplysning, tro, kærlighed og alt det, der ligger indimellem og udenom. Kortene tager afsæt i nogle af de tanker, N.F.S. Grundtvig gjorde sig – men handler om vores egen nutid.

Jeg findes (2021) 

Hvad vil det sige at stå vagt om hinandens ensomhed? 32 samtalekort om ensomhed og fællesskab – og alt det, der ligger imellem, når vi forholder os til os selv og hinanden.

Kloden kalder (2020) 

Hvordan forestiller du dig det gode liv i lyset af klimaforandringerne? Hvad giver dig håb? Hvor forpligtet er vi på hinanden? Hvad kunne du tænke dig at ændre? Hvad skal et demokratisk samfund kunne i en verden, der kræver hurtig handling?
32 samtalekort om nogle af de spørgsmål, der kalder på os, når vi forholder os til en verden med klimaforandringer.

Kort om gudstjenesten (2019) 

Hvem skal egentlig bestemme, hvordan gudstjenesterne i folkekirken skal foregå, og hvad der skal siges? Præsten, biskoppen, dronningen, kirkegængerne – eller dem, der ikke kommer, men måske egentlig gerne ville?
31 samtalekort om gudstjeneste, dåb og nadver og om, hvem der skal bestemme og hvor vigtigt det er, at gudstjenesten i Skagen og Skælskør ligner hinanden. Kortene er støttet af Landsforeningen af Menighedsråd og Folkekirkens biskopper.

EU – hvor skal vi hen? (2019) 

Hvordan forestiller du dig fremtidens Europa? 32 forskellige samtalekort om samarbejde, suverænitet, tilhørsforhold og demokrati i EU. Kortene er lavet i et samarbejde med Europabevægelsen i anledning af Europa-Parlamentsvalget 2019.

Er du sikker? (2018) 

Hvornår var du sidst i tvivl? Hvor vigtigt er det for dig at vide, hvordan fremtiden tegner sig? Hvor vigtigt er det at være tryg – og hvad gør dig utryg? Hvor vigtigt er det at kende svaret, og hvem kan give dig ’sikker viden’ – fx om verdens tilstand og fremtidens samfund? 32 samtalekort om de store, de nære, de svære og de kantede spørgsmål i livet.

Danmark set indefra – Danmark set udefra (2017)

Hvad ligger der mellem linjerne i dansk kultur? 32 samtalekort om Danmark set indefra – Danmark set udefra. Særlig målrettet kulturmøder, hvor man gerne vil skabe indsigt og forståelse mellem folk med rod i forskellige kulturer og traditioner – privat, i foreninger og i undervisning.

Eksistens (2016)

Hvad er et menneske? Hvad holder du fast i – og hvad holder fast i dig? Hvad er det, der dør, når et menneske dør? 36 samtalekort om nogle af de grundlæggende spørgsmål i tilværelsen: Om alt fra døden som tabu, identitet, tro og videnskab til vendepunkter i livet.

Tillid (2015)

Man siger, at danskernes usynlige brændstof er tillid. Den lever af tillid til diverse samfundsinstitutioner og andre borgere i almindelighed. Men hvordan har tillidsbarometeret det i dag? Hvor stor er din tillid til de fælles samfundsinstitutioner, til fremtiden, til din nabo og til verden omkring os?
36 samtalekort om tillid til mennesker, samfund, fremtid og meget mere.

Grænser (2014)

Hvad er gode, og hvad er dårlige grænser? Hvorfor anerkender vi grænseoverskridelse på nogen områder, men ikke på andre? Hvad skal en national grænse? Er der grænser for ytringsfriheden?
36 samtalekort om alt fra klima, overvågning og de helt nære grænser.

Lige-gyldigt? (2013)

Ligegyldigt eller lige gyldigt? Der er en betoning men også en verden til forskel. Det handler om det, der betyder noget – for den enkelte, for fællesskabet og for samfundet. Hvad er det, der bærer og forener – og hvad er det, der adskiller? Hvad er det, der får dig til at stå op om morgenen?
36 kort med et udsagn om alt fra arbejdsglæde til genteknologi, og hvad der får dig til at stå op om morgenen.

Etiske dilemmaer (2012)

Etik er limen mellem mennesker. Den beskriver de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd. Den fortæller, hvordan vi bør gøre. Etikken er med til at sætte normerne for forholdet mellem os og forholdet mellem os og samfundet. Vi har ikke alle sammen det samme etiske grundlag, og derfor har vi også forskellige holdninger til, hvilke værdier, der vejer tungest.
36 samtalekort om abort, organdonation, aktiv dødshjælp, dyrevelfærd og andre etiske dilemmaer, og tilsvarende spørgsmål til at sætte samtalen i gang.

Hvem har bolden? (2011)

Ansvaret er som en bold. Den kastes rundt i et ofte uigennemskueligt spil: Hvem har bolden? Ja, hvem har ansvaret, spørger vi og ser os omkring. Ofte forbliver spørgsmålet ubesvaret. Sommetider bliver nogen krævet til ansvar for noget, de ikke selv har gjort, men tvinges alligevel til at sige undskyld i fuld offentlighed. Ofte er det uklart, hvem man står til ansvar overfor – Gud? Dig selv? Dine nærmeste? Samfundet?
36 samtalekort om ansvar med dertil hørende spørgsmål til videre drøftelse.

Frihed (2010)

Verden over kæmpes bitre kampe for folkenes frihed. I Danmark kan vi glæde os over en række frihedsrettigheder. Alligevel føler mange, at de indskrænkes i disse år – ikke mindst ytringsfriheden. Hvordan hører frihed og kamp sammen? Hvad betyder det, at alle mennesker er født frie og lige? Hvordan er sammenhængen mellem frihed og ansvar og omsorg for næsten?
36 samtalekort om frihed med medfølgende spørgsmål til videre drøftelse.