Menu
Undervisningsmateriale
Samtalekort
Målgruppe: 7.-9. klasse
Lektioner: ca. 5,5 lektioner
Fag: dansk, samfundsfag

Den gode samtale: Kloden kalder

af Grundtvigsk Forum & Forstå
2020

Samtalekort og undervisningsforløb om klima og miljø

Hvordan forestiller du dig det gode liv i lyset af klimaforandringerne? 

32 forskellige samtalekort om nogle af de spørgsmål, der kalder på os, når vi forholder os til en verden med klimaforandringer: Hvad giver dig håb? Hvor forpligtet er vi på hinanden? Hvad kunne du tænke dig at ændre? Hvad skal et demokratisk samfund kunne i en verden, der kræver hurtig handling? Kortene lægger op til at udforske nogle af de spørgsmål, der trænger sig på, når man er borger i et samfund og i en verden, hvor vilkår og muligheder ændrer sig.

I forbindelse med samtalekortene Kloden kalder har Grundtvigsk Forum udarbejdet undervisningsmateriale i samarbejde med Forstå, Egmont Fonden. Undervisningsmaterialet er målrettet udskolingen, og har fokus på den gode samtale med klimakrisen som omdrejningspunkt.