Menu
Undervisningsmateriale
Ideologier i bevægelse
Målgruppe: Gymnasier, efterskoler og højskoler
Fag: Samfundsfag

Ideologier i bevægelse

af Lene Andersen, fremtidsforsker

Har de kendte politiske ideologier noget at bidrage med i det 21. århundrede?
Når vi taler om ideologier fra et grundtvigsk perspektiv, peger vi på vigtigheden af at bygge videre på fortidens tanker og idéer – og samtidig husker vi på, at ideologier ikke er statiske, uforanderlige størrelser.

Introduktion

Undervisningsmaterialet Ideologier i bevægelse tager udgangspunkt i seks taler skrevet af forfatter og fremtidsforsker Lene Andersen: en kommunistisk, en socialdemokratisk, en radikal, en liberal, en konservativ og en fascistisk tale. Hver tale tilbyder på sin egen måde at løfte Danmark ind i fremtiden og afprøve ”de gamle ideologier” på nutidens og fremtidens politiske spørgsmål såsom den teknologiske udvikling, klimakrisen og globaliseringen.

Formål

Formålet med undervisningsmaterialet er at nuancere og udfordre elevernes forståelse af forskellige politiske ideologier samt aktualisere dem ved at tænke dem ind i nutidens samfundsmæssige problemstillinger. Materialet er velegnet til at arbejde med de fordelings- og værdipolitiske akser samt til at kaste lys over, hvordan partier, der tilsyneladende bygger på meget forskellige ideologier, alligevel kan finde fælles fodfæste. Taler og arbejdsspørgsmål opfordrer eleverne til at tænke selvstændigt og forholde sig til og diskutere ideologiernes potentialer og begrænsninger. Ved at tage stilling og argumentere med afsæt i de ideologiske taler fremmes deres bevidsthed om det ideologiske fundament, som vores demokrati hviler på.

Undervisningsforløb med udgangspunkt i videoer og arbejdsspørgsmål

Inden timen starter: forberedelse

Eleverne er inddelt i seks grupper med hver deres ideologi. De har fået introduktionspapiret samt det indledende arbejdsark (1) til deres film. Som forberedelse til timen læser de introduktionspapiret og ser filmen.

I timen: gruppearbejde

30 min.: Kort introduktion til timen. Arbejdsark (2) uddeles, og de seks grupper arbejder hver især med opgaverne og med at forberede præsentationerne af deres ideologi kort for resten af klassen og en efterfølgende plenumdiskussion ud fra et af temaerne i diskussionsoplægget.

Pause, 15 min.

I timen: præsentation, diskussion og opsamling i plenum

 • 25 min.: Hver gruppe præsenterer deres ideologi på to min.
 • 15 min.: Fælles diskussion ud fra et af temaerne i diskussionsdokumentet. Hvordan bidrager de forskellige ideologier til vores forståelse? Og hvordan vil eleverne konkret handle ud fra deres tildelte ideologi?
 • 5 min.: Opsamling og afslutning fra lærerens side.
Materialet +

Hvordan bruges materialet?

Materialet kan frit benyttes i undervisningen og anvendes på mange måder – enten som inspirationskilde eller helt integreret i et længere samfundsfagligt forløb. Du kan enten plukke enkelte elementer eller følge hele undervisningsforløbet som beskrevet herunder. Forløbet kan med fordel efterfølge et modul med en generel introduktion til ideologiernes historie og opbygning.

Seks ideologiske taler

Materialet består af seks korte film, hvori skuespiller Lars Bom fremfører Lene Andersens ideologiske taler.

Find videoerne på YouTube

Introduktionspapir

Beskrivelse af undervisningsforløbet målrettet eleverne. Her sættes forløbet desuden i relation til N.F.S. Grundtvig med fokus på hans kampbegreb og tilgang til politiske modstandere.
PDF

Taler og arbejdsspørgsmål

Seks forskellige arbejdsark (ét til hver tale), der kan bruges til gruppearbejde i selve undervisningen og kan forberede eleverne på fremlæggelse og en efterfølgende diskussion i plenum. Spørgsmålene giver anledning til både at gå helt tæt på begreber og sproglige vendinger og selv at tage overordnet stilling til indholdet.

 1. Danmarks Socialdemokrater
 2. Danmarks Konservative
 3. Danmarks Kommunister
 4. Danmarks Kulturradikale
 5. Danmarks Liberale
 6. Danmarks Fascister

Diskussionsoplæg

Her får eleverne mulighed for at tage deres ideologiske briller på og diskutere med de andre ideologier. Hvorfor er netop deres standpunkt vigtigt i forståelsen af eksempelvis klima, ulighed, teknologisk udvikling eller kulturpolitik?
PDF

Artiklen ”Om ideologier generelt og den ideologiske krystalkugle”

Artiklen tager udgangspunkt i et oplæg af professor på Institut for Statskundskab Lars Tønder og er redigeret af Anna Andrea Ogstrup Koch. Artiklen bidrager til at rammesætte forståelsen af, hvad ideologier er, og hvordan de fungerer. Derudover forsøger artiklen at sige noget om, hvor den ideologiske kamp står i dag. Materialet kan bruges som supplement i et længere forløb om ideologier.
PDF

Uddrag af ideologiske originaltekster

Seks korte uddrag fra relevante tekster inden for hver ideologi, der hver kan benyttes som introduktion til ideologierne i et længere forløb om ideologier.

 1. Beretning fra den socialdemokratiske kongres, 1888: Det socialdemokratiske arbejderpartis 1888-program. Udgivet af danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet.
 2. Uddrag af Karl Marx & Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest. Udgivet af Forlaget Oktober. Læs med fordel siderne 14-28(39).
 3. Uddrag af Benito Mussolini: ”Om den fascistiske lære”. “Der Fascismus. Lehre und Grundgesetze”, Rom, 1935. Udgivet i Jørgen Sevaldsen: Fascismen – ideologi og begreb, Gyldendal, 1975, side 17-22.
 4. Uddrag af John Stuart Mill: Om friheden, 1859. Oversat af Jørgen Husted og udgivet af Philosophia, 2017. Læs med fordel kapitel 2, side 31-32(43).
 5. Uddrag af Edmund Burke: Tanker om den franske revolution, 1790, side 242-245. Oversat af Chr. Truelsen og udgivet af Tidehvervs Forlag, 1987.
 6. Det Radikale Venstres partiprogram ved stiftelsen af partiet i 1905. Udgivet af danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet.