Menu
Artikel
Grundtvigsk Tidende

"Hver gang vi synger en salme eller en højskolesang, bør vi overveje, hvad det er for et moralsk projekt, vi har gang i"

Thomas Laub (1852-1927) ønskede et opgør med den romantiske melodigenre, som han mente tog for meget af den syngenes opmærksomhed. I stedet udviklede han et særligt tonesprog for salmesangen, hvis fremmeste opgave var at understrege og understøtte ordet – salmens ord og Guds Ord.
af Grethe Kirk Tornberg, redaktør
5/2022

INTERVIEW. Musik er ikke kun musik – det har det aldrig været. I særdeleshed ikke for sang- og salmekomponisten Thomas Laub, der i år ville være blevet 170 år. For ham var der så meget på spil, at han på sin vej ikke veg tilbage for betragtelige menneskelige og fagligt-kollegiale omkostninger. Men hans projekt er i dag relevant som aldrig før, mener professor og dirigent Morten Schuldt-Jensen

Wien 1908: Den dengang 19-årige Adolf Hitler tager plads i operaen. Han begejstres af komponisten Richard Wagner og hans musik. I en sådan grad, at han indtager sin plads i operaen fire gange om ugen. Et par årtier tidligere har der i Tyskland udspillet sig en musikalsk fejde med politiske implikationer mellem komponisterne Brahms og Wagner: Brahms mente, at det intense følelsesliv i musikken skulle foregå afdæmpet ’mellem linjerne’ i en bestemt kompositorisk struktur. Modsat Wagner, der skrev følelserne eksplicit ind i sine værker. Brahms ville fastholde, at mennesket ikke er i øjenhøjde med Gud. Wagner så sig selv som en slags ’ypperstepræst’ i et kunstreligiøst univers. Som en gud. Og opførte sig også derefter.

København i årene op til 1. verdenskrig: ”Hvis man kunne fremskrive de to fløje fra anden halvdel af 1800-tallet, repræsenteret ved henholdsvis Brahms og Wagner, til efter århundredeskiftet (det 20. århundredes begyndelse, red.), så ville det nok være sådan, at Laub stod på Brahms’ side, mens mange af de komponister, han gik i rette med, stod på den wagnerske, såkaldt ny-tyske side. På det tidspunkt udgav man på privat basis flere koralbøger, der blev flittigt brugt med en gennemført romantisk harmonisering også af velkendte, gamle salmemelodier og en mængde udvendigt følelsesfulde salmer, som også musikalsk appellerede til ’den søde tand’. Det var for Laub en rød klud for ørerne,” siger Morten Schuldt-Jensen, og fortsætter: ”På en måde kan man anlægge det samme syn i dag, og det er et projekt, der i dag er lige så vigtigt som dengang, hvad enten man nu bryder sig om Laubs musik eller ej.”

BLÅ BOG

Morten Schuldt-Jensen
Født 1958. 

Uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i direktion og sangpædagogik, og i musikvidenskab og idræt ved Københavns Universitet. 

Grundlagde i 1984 Sokkelund Sangkor, som han har præget dansk korliv med i snart 40 år. Bosiddende i Tyskland, hvor han har været korchef ved Gewandhaus i Leipzig og kunstnerisk leder og chefdirigent for Leipziger Kammerorchester. 

I dag er han professor i kor- og orkesterdirektion ved musikkonservatoriet i Freiburg i Sydtyskland.

“Thomas Laub udvikler i løbet af sin tid i Holmens Kirke en aversion imod tidens meget romantiske melodier. Da han også er meget teologisk orienteret, oplever han en diskrepans mellem det, teksten siger, og det musikken vil”
Morten Schuldt-Jensen
Morten Schuldt-Jensen ser ikke Laubs musik i sig selv som et fremtidsscenarie: ”Men jeg ser nogle ideer om, hvad der skal til for at kunne bygge et hus, der holder. De ideer må vi finde frem igen i dag,” siger han. Foto: Sarah Platte
“Når Laub stillede sig der, hvor han gjorde, så var det for at sige: ’I skal ikke blot føle et eller andet ubestemt, I skal også forstå.’ Vi skal med andre ord ikke distraheres af, hvad vi føler i mellemgulvet, hvordan vi bliver båret af ’bruset’ og kommer i ekstase, eller falder hen i selvmedlidenhed”
Morten Schuldt-Jensen
“Folk bliver ofte først opmærksomme på betydningen af etik, når egoismen har fået lov til at herske i en bestemt periode og har udløst krig og ødelæggelse. Og det er her Laub meget aktuelt ville sige til os: Også hver gang vi synger en salme, bør vi overveje det moralske projekt, vi dermed har gang i”
Morten Schuldt-Jensen

Morten Schuldt-Jensen ser dog ikke Laubs musik i sig selv som et fremtidsscenarie: ”Men jeg ser nogle ideer om, hvad der skal til for at kunne bygge et hus, der holder. De ideer må vi finde frem igen i dag,” siger han og fortsætter: ”Mennesket er forbrugsorienteret og optaget af sig selv, og det kan man bygge en markedsøkonomi, men ikke et samfund på. Laub henviser til noget, der er større end dig selv og dine egne fysiske behov. Og i dag, hvor vi ovenikøbet mere eller mindre frivilligt er omgivet af musik døgnet rundt, skal man huske, at musikken kan fungere som en trojansk hest for alle mulige ting. I videospillet, i supermarkedet og i kirken. Og du kan som en rottefænger underbygge og fremme dit projekt med musik, få folk til at marchere viljeløst ud over kanten til afgrunden. Laub mente, at når vi bygger vores fællesskaber, må vi ikke være styret af vores følelser alene. Alle, der marcherer, bør gøre sig klart, hvad de marcherer for og hvorhen rejsen går. Ikke bare gå fordi naboen gør det, eller fordi musikken er i marchrytme,” siger han og understreger: ”Derfor vil han, at der skal være omtanke med og fokus på indholdet hele tiden, så du undgår bagefter at vågne op et sted, hvor du ikke vil være. Folk bliver ofte først opmærksomme på betydningen af etik, når egoismen har fået lov til at herske i en bestemt periode og har udløst krig og ødelæggelse. Og det er her Laub meget aktuelt ville sige til os: Hver gang vi synger en salme, bør vi overveje det moralske projekt, vi dermed har gang i.”

170 år med Thomas Laub

I december 2022 ville Laub være fyldt 170 år. Dertil er 2022 100-året for udgivelsen af melodibogen til Højskolesangbogen, som komponisterne Carl Nielsen, Thomas Laub, Thorvald Aagaard og Oluf Ring stod bag. Og dertil er det i 2022 også 100 år siden, at ’Samfundet dansk kirkesang’ blev stiftet – en forening, der både dengang og siden har arbejdet for og med Laubs kirkemusikalske idéer. 

2022 er således ’Laub-år’.

Siden 1845 har Grundtvigsk Tidende interesseret sig for den nutid, vi lever i, den fortid, vi kommer af, og den fremtid, vi kan ane. Og du kan være med. Tegn et abonnement her.

Bestil nu