Menu

Vilkår for medlemskab

Her kan du læse, hvilke vilkår der gælder, når du melder dig ind som medlem af Grundtvigsk Forum

Administrationsgebyr

Der opkræves et administrationsgebyr på 15 kr. sammen med årsbidraget, hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice. Er du i tvivl om, hvordan du tilmelder dig Betalingsservice, kan du kontakte din bank eller skrive til hej@grundtvigskforum.dk.

Opkrævning

Opkrævning for årsbidrag udsendes hvert år i januar og skal være indbetalt inden udgangen af februar i bidragsåret.

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit medlemskab hos Grundtvigsk Forum, skal du skrive en mail til hej@grundtvigskforum.dk. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betaling for dit medlemskab, men dit medlemskab løber året ud.

Årsbidrag

Grundtvigsk Forum styrelse fastsætter årsbidragene for henholdsvis fællesskaber og personlige medlemmer. Årsbidraget kan derfor ændre sig fra år til år. De aktuelle årsbidrag kan ses på www.grundtvigskforum.dk/bliv-medlem.

Har du spørgsmål til dit medlemskab, kan du altid kontakte Grundtvigsk Forum på hej@grundtvigskforum.dk.