Menu
Podcast
Københavns Forsamlingshus

Københavns Forsamlingshus 2019

2019

Hvert efterår afholder kulturhuset Vartov syv skarpe morgenoplæg, der sætter vores tids mest presserende spørgsmål til debat. Lyt til foredragene fra 2019 her.

#1 Hvilke krige skal vi deltage i i fremtiden? – med Lars Bangert Struwe

Oplæg til debat med generalsekretær i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe

I 2019 udkom den længe ventede rapport om Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan. Giver indblikket i grundlaget for beslutningerne om dansk krigsdeltagelse os grund til at handle anderledes i fremtiden? Har dansk krigsdeltagelse været succesfuld? Og hvor, hvordan og i hvilket regi bliver der i fremtiden brug for at sætte ind militært?

(24/10 2019)

#2 Afgør du dit barns fremtid? – med Sara Alfort

Oplæg til debat med journalist og forfatter Sara Alfort

I dag tillægges hvert valg, vi tager på vores børns vegne, enorm betydning. Amning eller ej? iPad eller ej? Gluten eller ej? Vi er grebet af en forskrækket forestilling om, at forældre alene bestemmer barnets skæbne. Men passer det faktisk?

(31/10 2019)

#3 Er kulturen blevet pist borte? – med Tom Jensen

Oplæg til debat med Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør for Berlingske

Kultur vægter fortsat mindre. Økonomi og finans vægter fortsat mere og kulturpolitik er stort set ikke på dagsordenen i forbindelse med folketings- eller kommunalvalg. Men hvad er det, kulturen kan, og hvorfor kan vi ikke undvære den?

(7/11 2019)

#4 Er klimakamp det nye ungdomsoprør? – med Gregers Andersen

Oplæg til debat med kulturforsker og debattør Gregers Andersen

Et egentligt oprør har inden for de sidste par ungdomsgenerationer glimret ved sit fravær. Men i takt med klimakrisens eskalering er ungdommen blevet stadig mere synlig med dens krav til politikerne om at handle og tage ansvar. Hvorfor er der forskel på generationernes ansvarsfølelse for klima, og kan der være tale om et generationsopgør?

(14/11 2019)

#5 Har fremtidens menneske et privatliv? – med Camilla van Deurs

Oplæg til debat med stadsarkitekt i Københavns Kommune Camilla van Deurs

Vores forestilling om ’det private’ og ’det offentlige’ har altid været under forandring. For meget privatliv kan være ødelæggende for sammenhængskraften i et samfund og for lidt privatliv kan opløse individet i en grad, så det mister sig selv. Men giver det overhovedet mening i dag at drage en distinktion mellem ’offentligt’ og ’privat’ i en online virkelighed, hvor alt kan ’deles’? Hvordan forholder arkitekturen sig til, hvornår det private må bringes ind i det offentlige rum, og hvornår det skal forblive privat?

(21/11 2019)

#6 Er vi svindlernes nyttige idioter? – med Dorte Toft

Oplæg til debat med journalist Dorte Toft

De topchefer, der har svindlet allermest, har udnyttet vores lyst til at tro på historier, der er for gode til at være sande. Gode historier, som ædes råt af selv revisorer og journalister. Derudover spiller svindlerne stort på den menneskelige brist, der hedder grådighed. Der tegner sig faktisk et klart mønster for denne type af svindel, men spørgsmålet er: Hvorfor lærer vi ikke af det?

(28/11 2019)

#7 Har vi forskningsfrihed i Danmark? – med Heine Andersen

Oplæg til debat med professor emeritus Heine Andersen

Galilei blev i 1633 tvunget til at afsværge sin påstand om, at jorden bevægede sig rundt om solen, fordi det passede dårligt med datidens religiøse verdensbillede. I dag har vi svært ved at forestille os andet, end at forskningsfrihed er en grundpille i et oplyst demokrati. Men faktum er, at Danmark ligger meget lavt i europæiske sammenligninger, når det kommer til forskningsfrihed: Politikere og erhvervsliv har ganske enkelt for gode grunde til at ville styre forskningen. Er vi tilbage ved Galilei?

(5/12 2019)

Produceret af

Københavns Forsamlingshus er arrangeret af Grundtvigsk Forum i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, FORA, og SUKA.

Podcasten er redigeret og udgivet af Grundtvigsk Forum.