Menu

Stillingsopslag - Praktikanter

Vi søger 1-2 praktikanter, gerne med universitetsbaggrund inden for humaniora, samfundsvidenskab, teologi eller lign.

Har du lyst til at erhverve dig solide erfaringer og et stærkt netværk på tværs af faggrænser og politikområder? At være på en arbejdsplads, der har tråde ud i hele landet? At blive en del af et højtengageret politisk og demokratisk miljø og bidrage til tidens debat?

Vi søger 1-2 praktikanter, hvoraf den ene vil sidde i Vartov i København og læne sig op ad Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet, og den anden vil sidde i Gellerup i Aarhus og læne sig op ad Rasmus Matthiesen, leder af Grundtvigs Skoletjeneste. Hvis det har relevans, kan det også være muligt at veksle mellem København og Aarhus. Begge stillinger vil have god mulighed for vejledning, samarbejde og sparring.

Ansvar og opgaver

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, nysgerrigt og kvalificeret med en eller flere af følgende opgaver. Vi forventer ikke, at du har kendskab til det hele, og du vil i stort omfang få mulighed for selv at bestemme, hvilke opgaver du vil dykke ned i:

 • Opdatering og redigering af hjemmeside
 • Kommunikationsopgaver herunder sociale medier
 • Koordinere og afvikle debatmøder (fx på Folkemødet på Bornholm), demokratiarrangementer, fællessangsarrangementer, besøg, seminarer m.v.
 • Udvikling af materialer – fx samtalekort, workshops etc.
 • Formidling af arven fra Grundtvig gennem konkrete arrangementer og projekter − inden for temaer som fx medborgerskab, dannelse, demokrati, tro, frihed og ånd 

Du får et stort ansvar og også stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, således at du i høj grad selv er med til at skabe dit eget praktikforløb ud fra egne interesser og de muligheder, der opstår undervejs. Hvis der er et særligt tema inden for Grundtvigs arbejde (fx pædagogik eller åndsfrihed), der optager dig, vil det også være muligt for dig at arbejde mere fokuseret med dette.

Om dig

Vi ønsker praktikanter, der trives i en lille organisation, er selvstændige og som brænder for samfundsdebatter om tidens store udfordringer – og samtidig ønsker en nuanceret, fri og demokratisk debat. Det er ikke nødvendigt, men dog et plus, hvis du har forhåndskendskab til Grundtvig, højskoleverdenen eller på anden måde tidligere har engageret dig i foreninger eller folkelige fællesskaber.
Som praktikant forventer vi, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og sætte dig ind i nyt stof
 • Kan samarbejde
 • Er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt
 • Er optaget af samfundsforhold og af mennesket i verden
 • Kan lide at synge

Øvrige oplysninger

Det er et krav, at du er studerende på en videregående uddannelse og har gennemført min. 2 år af din uddannelse. Praktikstillingen er ulønnet, men kan meritoverføres, hvis det er en mulighed på din uddannelse. Du får tilknyttet en mentor, der også efter nærmere aftale kan fungere som vejleder.

Praktikperiode

Efterårssemestret 2024

Arbejdstid

30-37 timer om ugen

Arbejdssted

Enten i Vartov eller Gellerup på følgende adresser:

 • Vartov - Farvergade 27, 1463 København K
 • Gellerup Højskole - Gudrunsvej 82, 8220 Brabrand

Ansøgningfrist

16/6 2024 kl. 23.59
 

Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper, Signe Ulvsgaard Sørensen

Ansøgning og CV sendes til hej@grundtvigskforum.dk - skriv "Praktikant, Grundtvigsk Forum" i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum er en almenvelgørende forening, der sætter den danske tænker N.F.S. Grundtvigs idéer om frihed og fællesskab i spil i nutiden. Vi driver et akademi, en skoletjeneste, et bibliotek og det historiske forsamlingssted Vartov ved Rådhuspladsen i København. Vores vigtigste arbejdsområder er samfund, kultur, skole og kirke, og vi er ikke blege for at diskutere alt fra eksistens til geopolitik.