Menu
Bøger

Reformation. Taler fra Vartov

100 kr.

Taler holdt i Vartov i forbindelse med 500-året for Reformationen.
Redigeret af Birgitte Stoklund Larsen og Niels Grønkjær.

Antal
+

Reformation er i sit væsen en fortsat bevægelse. N.F.S. Grundtvig gentog ikke blot, hvad Luther har sagt, men fortolkede hans tanker ind i sin egen tid. Heller ikke vi kan gentage, hvad Grundtvig eller Luther har sagt. Vi må gentilegne os deres tanker i en kritisk samtale.

Frem til 500-året for reformationen i 2017 har seks talere derfor fået til opgave at forholde sig til både Luther, Grundtvig og vores egen nutid. Talerne er siden 2012 holdt i Vartov i København, hvor Grundtvig i sin tid var præst og selv i en årrække holdt reformationstaler.

Bidragsydere

Christoffer Emil Bruun, Marianne Christiansen, N.F.S. Grundtvig, Niels Grønkjær, Per Øhrgaard, Birgitte Stoklund Larsen og Hans-Jørgen Schanz

”Det er ikke bare muligt, men helt logisk både at abonnere på Gud og på Politiken. Og det er fra den position, at der kommer ny konstruktiv samfundskritik” Christoffer Emil Bruun. Citat fra bogen

”Alle kan enes om at analysere, hvorledes den antisemitiske sprogbrug i sin tid kunne være med til at legitimere overgreb og mord senere. Færre synes at tænke over, at omtalen af andre mindretal såsom muslimer eller polske håndværkere kunne gå hen og få tilsvarende konsekvenser” Per Øhrgaard. Citat fra bogen