Menu
Bøger

Jørgen I. Jensen: Denne ene sommer

198 kr.

Jørgen I. Jensen om N.F.S. Grundtvigs "Nyaars-Morgen"

Antal
+

Nyaars-Morgen sender lyssignaler rundt i hele Grundtvigs samtid og livshistorie. Lige fra hans barneår i Udby præstegård, til han over 75 år senere er ved at komme sig ude på Frederiksdal efter sit værste sindssygeanfald i 1867.

Men digtet er ikke blot udtryk for en lineær bevægelse eller biografisk historie. Digtet indeholder flere perspektiver, hvoraf flere kommer bag på digteren selv. Det sker blandt andet ved, at flere personer optræder som digtets ”jeg”.

Et yderligere perspektiv er Jørgen I. Jensens fremhævelse af sonateformen, som vi finder i den klassiske musik. Her er tale om en musikalsk eller formel indfaldsvej til Grundtvigs store digt Nyaars-Morgen, der kan lede tanken hen på noget langt fra grundtvigsk. Men man kommer dog ikke uden om, at hvis man i et så omfattende digt som Nyaars-Morgen finder og erfarer en særlig grundform, så har man en særlig indgangsvinkel til digtet og Grundtvig.
Det er denne særlige tilgang Jørgen I. Jensen forsøger i Denne ene sommer.

Grundtvigs skrift Nyaars-Morgen, som Denne ene sommer handler om, kan du læse på Grundtvigs Værker. Her ligger både selve teksten i moderne ortografi og i originaltryk og der er en indledning, som fortæller om værkets tilblivelse.

Ligeledes er digtet genudgivet i 2018 på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Steen Tullberg, filolog på Grundtvig Centeret.