Menu

Søndagslæsning

Mangler du inspiration til din næste prædiken? Eller vil du bare gerne modtage en prædiken til opbyggelse og eftertanke? Så har du mulighed for at få en ugentlig prædiken sendt direkte til din indbakke. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig Søndagslæsning.

Søndagslæsning udkommer gratis hver uge med en prædiken til den følgende søndag – og lejlighedsvist med lejlighedstaler til vielse, konfirmation eller begravelse.

Prædikenerne leveres af et bredt udsnit af danske præster. Har du et tip til en god prædiken, er du meget velkommen til at kontakte en af redaktørerne.

Find aktuelle og tidligere søndagslæsninger længere nede på siden her.

Kontakt redaktørerne

Adam Garff, sognepræst i Gentofte Kirke

E-mail

Andreas Riis Damgaard, sognepræst i Mariendal Kirke, Frederiksberg

E-mail

2023-2024: Anden tekstrække +

4.søndag efter trinitatis (Matt. 5,43-48)

3. søndag efter trinitatis (Luk. 15,11-32)

2. søndag efter trinitatis (Luk, 14,25-35)

1. søndag efter trinitatis (Luk. 12,13-21)

Trinitatis søndag (Matt. 28,16-20)

Pinsedag (Joh. 14,15-21)

2. pinsedag (Joh., 6,44-51)

6. søndag efter påske (Joh. 17,20-26)

Kristi Himmelfarts dag (Luk. 24,46-53)

5. søndag efter påske (Joh. 17,1-11)

4. søndag efter påske (Joh. 8.28-36)

3. søndag efter påske (Joh. 14,1-11)

2. søndag efter påske (Joh. 10,22-30)

1. søndag efter påske (Joh. 21,15-19)

Anden påskedag (Joh. 20,1-18)

Påskedag (Matt. 28,1-8)

Langfredag (Luk. 23,26-49)

Skærtorsdag (Joh. 13,1-15)

Palmesøndag (Joh. 12,1-16)

Mariæ bebudelsesdag (Luk. 1,46-55)

Midfaste søndag (Joh. 6,24-35 [36-37])

3. søndag i fasten (Joh. 8,42-51)

2. søndag i fasten (Mark. 9,14-29)

Fastelavns søndag (Luk. 18,31-43)

Søndag seksagesima (Mark. 4,26-32)

Søndag septuagesima (Matt. 25,14-30)

Sidste søndag efter Helligtrekonger (Joh. 12,23-33)

2. søndag efter Helligtrekonger (Joh. 4,5-26)

1. søndag efter Helligtrekonger (Mark. 10,13-16)

Nytårsdag (Matt. 6,5-13)

Julesøndag (Matt. 2,13-23)

2. Juledag (Matt. 10,32-42)

Juledag (Joh. 1,1-14)

 

Juleaften (Luk. 2,1-14)

3. søndag i advent (Luk. 1,67-80)

2. søndag i advent (Matt. 25,1-13)

1. søndag i advent (Luk. 4,16-30)

Tidligere Søndagslæsninger +

2022-2023: Første tekstrække

Sidste søndag i kirkeåret (Matt. 25,31-46)

24. søndag efter Trinitatis (Matt. 9,18-26)

23. søndag efter Trinitatis (Matt. 22,15-22)

Allehelgensdag (Matt. 5,1-12)

21. søndag efter Trinitatis (Joh. 4,46-53)

20. søndag efter Trinitatis (Matt. 22,1-14)

19. søndag efter Trinitatis (Mark. 2,1-12)

18. søndag efter Trinitatis (Matt. 22,34-46)

17. søndag efter Trinitatis (Luk. 14,1-11)

16. søndag efter Trinitatis (Luk. 7,11-17)

15. søndag efter Trinitatis (Matt. 6,24-34)

14. søndag efter Trinitatis (Luk. 17,11-19)

13. søndag efter Trinitatis (Luk. 10,23-37)

12. søndag efter Trinitatis (Mark. 7,31-37)

11. søndag efter Trinitatis (Luk. 18, 9-14)

10. søndag efter Trinitatis (Luk. 19, 41-46)

9. søndag efter Trinitatis (Luk. 16,1-9)

8. søndag efter Trinitatis (Matt. 7,15-21)

7. søndag efter Trinitatis (Luk. 19,1-10)

6. søndag efter Trinitatis (Matt. 5,20-26)

5. søndag efter Trinitatis (Luk. 5,1-11)

4. søndag efter Trinitatis (Luk. 6,36-42)

3. søndag efter Trinitatis (Luk. 15,1-10)

2. søndag efter Trinitatis (Luk. 14,16-24)

1. søndag efter Trinitatis (Luk. 16,19-31)

Trinitatis søndag (Joh. 3,1-15)

2. pinsedag (Joh. 3,16-21)

Pinsedag (Joh. 14,22-31)

6. søndag efter påske (Joh. 15,26-27 ; 16,1-4)

Kristi Himmelfartsdag (Mark. 16,14-20)

5. søndag efter påske (Joh. 16,23b-28)

4. søndag efter påske (ApG. 9,1-18 / Joh. 16,5-15)

Store Bededag (Matt. 3,1-10)

3. søndag efter påske (Joh. 16,16-22)

2. søndag efter påske (Joh. 10,11-16)

1. søndag efter påske (Joh. 20,19-31)

Anden påskedag (Luk. 24,13-25)

Påskedag (Mark. 16,1-8)

Langfredag (Matt. 27,31-56 / Mark. 15,20-39)

Skærtorsdag (Matt. 26,17-30)

Palmesøndag (Matt. 21,1-9)

Mariæ bebudelsesdag (Luk. 1,26-38)

Midfaste søndag (Joh. 6,1-15)

3. søndag i fasten (Luk. 11,14-28)

2. søndag i fasten (Matt. 15,21-28)

1. søndag i fasten (Matt. 4,1-11)

Fastelavns søndag (Matt. 3,13-17)

Søndag seksagesima (Mark. 4,1-20)

Søndag septuagesima (Matt. 20,1-16)

Sidste søndag efter Helligtrekonger (Matt. 17,1-9)

3. søndag efter Helligtrekonger (Matt. 8,1-13)

2. søndag efter Helligtrekonger (Joh. 2,1-11)

1. søndag efter Helligtrekonger (Luk. 2,41-52)

Nytårsdag (Luk. 2,21)

Anden juledag (Matt. 23,24-39)

Juledag (Luk. 2,1-14)

Juleaften (Luk. 2,1-14)

4. søndag i advent (Joh. 1,19-28)

3. søndag i advent (Matt., 11,2-10)

2. søndag i advent (Luk. 21,25-36)

1. søndag i advent (Matt. 21,1-9)