Menu

Kredsløbet i Vartov

Kredsløbet i Vartov er et mødested for ungdomsforeninger, der er medlem af Grundtvigsk Forum.

Ved optagelse i Kredsløbet i Vartov er det muligt at benytte lokalet Kredsen i Vartov til at afholde arrangementer, der på en eller anden måde skaber plads til ånd og frie samtaler.

Herunder kan du se, hvordan I søger om optagelse i Kredsløbet, og hvilke kriterier I skal opfylde for at komme i betragtning.

Formål

Kredsløbet i Vartov understøtter det grundtvigske ungdomsarbejde ved at stille lokalet Kredsen til rådighed. 

Kredsløbet i Vartov giver plads til ånd og frie samtaler som en del af ungdoms-, studie-, arbejds- og foreningsliv.

Muligheder

Optagelse i Kredsløbet giver følgende muligheder:

  • Gratis adgang til at afholde aktiviteter i Kredsen 8-10 aftener om året
  • Et netværk af andre engagerede ungdomsfællesskaber
  • Mulighed for at holde større offentlige arrangementer i samarbejde med Grundtvigsk Forum. 

Kriterier for optagelse

For at komme i betragtning til optagelse i Kredsløbet, skal jeres fællesskab leve op til følgende:

  • Jeres fællesskab skal være medlem af Grundtvigsk Forum.
  • Medlemmerne i jeres fællesskab skal primært være under 30 år og/eller studerende.

Det praktiske

  • I skal udpege en kontaktperson, der har kontakt til Grundtvigsk Forums sekretariat i Vartov.
  • I skal hvert år sende 1-2 repræsentanter til to halvårlige samarbejdsmøder mellem ungdomsforeningerne i Kredsløbet og sekretariatet i Vartov.
  • Rengøring efter et arrangement i Kredsen er 100% ungdomsfællesskabernes ansvar.

Ansøgninger vurderes af sekretariatet i Vartov og godkendes af Grundtvigsk Forums styrelse.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Søg optagelse her

Navn på organisation*

Er jeres fællesskab medlem af Grundtvigsk Forum?*

Er jeres fællesskab medlem af Grundtvigsk Forum?

Kontaktperson*

Motivation for at være en del af Kredsløbet*

Hvilke typer af aktiviteter forestiller I jer at lave i Kredsen?

Hvem er målgruppen for jeres arrangementer?*

Øvrige kommentarer

Bliv medlem af Grundtvigsk Forum

Læs mere