Menu

Studiekreds: Man kan ikke tro på en bog

Dato
31/10 – 28/11
Tid
15:00 – 17:00
Sted
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Køb billet

Man kan ikke tro på en bog – Studiekreds om Grundtvigs skriftsyn og om spørgsmålet om tekst, autoritet og sandhed

”Man kan ikke tro på en bog.” Nogenlunde sådan kan man sammenfatte det bibelsyn, som Grundtvig brød igennem med i forlængelse af sin ’mageløse opdagelse’ i 1825. Men hvad er de videre implikationer af Grundtvigs skriftsyn? Hvor radikal er hans kritik af den lutherske tradition? Og hvilke nutidige – hermeneutiske, teologiske og politiske – overvejelser om sandhed og autoritet vokser ud af Grundtvigs syn på ord, skrift og ånd?

I studiekredsen indgår en læsning af Grundtvigs teologiske hovedværk: ’Den christelige børnelærdom’ (1868)

Entré for fem torsdage fra 31/10-28/11

400 kr. 
Medlem af Grundtvigsk Forum: 300 kr. 
Studerende: 200 kr. 

Undervisere: Jesper Tang Nielsen, valgmenighedspræst i Vartov og Københavns Valgmenighed, og Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet, Grundtvigsk Forum

OBS: Studiekredsen afholdes i Grundvig-Biblioteket.