Grundtvigsk Hovedstadskonvent 2024 / ORDVALG

Dato
28/5
Tid
13:00 – 21:00
Sted
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Køb billet
'Ordspind' af Katrine Frøkjær Baunvig til værket 'Grundtvig in the Mix' i Vartov 2022. Foto: Joakim Züger

ORDVALG – heldagsseminar om ordenes fortælling i tiden

For præster i hovedstadsområdet og andre interesserede

Som små voksede vi ind i sproget fra stammende enstavelsesord til det sad os flydende i rygmarven, så det nu gælder, at de ord, jeg synger, de er ikke mine egne. / De ord, jeg skriver, har jeg hugget alle vegne… Vi har et sprog, der er en verden for os alle. /Et hav af ord, men mest en ven, hvis vi vil kalde (Ebbe Reich, HSB 187). Ordene er en fortælling om os selv og det fælles. Ordene er en verden, hvor vi mødes og lytter til hinanden. Ordene hjælper os med at skabe en fælles verden. Og med ordene kan vi stikke hinanden blår i øjnene og forsøge at organisere enighed.

Men lige meget hvad, så er alt aldrig allerede sagt. Vi er ikke fikserede væsener i en færdig verden, men lever i samfund og kulturer ovenpå så store forskydninger i undergrunden, at gamle ord løber ud; nogle består måske som honnørord uden deres oprindelige betydningskraft mens andre forlader den fælles fortælling og går hjemløse og grassat rundt på egen hånd som paroler og kampråb fra en verden af i går. Så der må nogle steder nye ord til.

Hvad enten vi kan bruge de gamle eller må finde nye, må vi vælge vores ord med omhu. For alting er i disse ord og de skaber som bekendt, hvad de nævner. Om vi vælger de rigtige, vil tiden vise. Imens kunne vi måske øve os i at lytte omhyggeligt til hinanden, så vi ikke bare bliver spindoktorer for egne værdier eller forsøger at tilrane os det moralske, identitære og religiøse bogholderi over hinanden, men skaber en fælles og beboelig verden med vore ordvalg.

Pris for foredrag, kaffe og kage samt aftensmad:
200 kr. / 100 kr. for studerende og medlemmer af Grundtvigsk Forum

Tilmelding senest 8/5 2024

Program

Kl. 13.00 Velkomst


13.10 Dr. theol. Og valgmenighedspræst Jesper Tang Nielsen: Ordvalg i Bibelen 2036

Danmarks næste autoriserede bibeloversættelse er på trapperne i den forstand, at der stadigt er mange trin at tage, førend den vil være danskerne i hænderne. Ja, der er endda trin af tage, førend oversættelsesarbejdet kan gå i gang. Mange principielle diskussioner må føres, og principielle beslutninger må tages, der får betydning for det færdige resultat. Allerede i forbindelse med Bibelen2020 har det vist sig, at ordvalget er kontroversielt. På baggrund af oversættelsesarbejdet i de nordiske lande og ud fra betragtninger om forskellige interesser i oversættelsesarbejdet vil jeg give bud på, hvilke ord der vil tiltrække sig særlig opmærksomhed i Bibelen 2036 – og hvorfor.


14.00 Sognepræst William Salicath: Det kønnede ordvalg i liturgien og den kirkelige traditions sammenhæng. Hvad gør de andre?

De fleste er enige i, at Gud langt overgår vores forestillinger om køn. Alligevel anvender vi et udelukkende maskulint kønnet ordvalg, når vi taler om Gud (han, ham, far, herre, konge, fyrste etc. Selv Helligånden beskriver vi som maskulin: talsmand, frelsermand, trøstermand). Hvad gør en tid, hvor den traditionelle forståelse af køn og kønsroller bliver udfordret, ved vores maskuline Gudsbillede? Hvad siger det om Gud, at vi kun kan personificere Gud med et maskulint ordvalg, og hvad sker der hvis vi begynder at inkludere mere kønsneutrale samt feminine Gudsbilleder? William Salicath vil skitsere rammerne for forholdet Gud og køn, det kønnede og kønsneutrale ordvalg samt tage et blik på, hvordan kirker i udlandet forholder sig til forholdet mellem Gud og køn.


15.00 Kaffe og kage


15.30 Sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum Lise Korsgaard: Hvad fuck betyder folkeligt?

Du befinder dig på en arbejdsplads, hvor man kender Grundtvig. Du siger ord som ’vekselvirkning’, ’folkeligt’, ’historisk-poetisk’ og ’livsoplysning’ og møder anerkendende nik og tilfredse tilkendegivelser. Du kan forstå, at der er en verden til forskel på at sige grundtvigianer og grundtvigsk, men når du skal forklare hvorfor, bliver du tavs. For selvom du kender en masse ord, er det som om, du mangler et sprog.

Sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum Lise Korsgaard fortæller om sit møde med Grundtvig-ord i et arbejde, hvor opgaven er at give langt flere mennesker mulighed for at kunne bruge de ord.


16.30 Cand. mag. i dansk og forfatter Mirian Due: Sangtime – ordvalg og nye salmer

Mirian Due vil lede os gennem en kommenteret sangtime. Hun tog afgang fra Forfatterskolen i 2015 og har skrevet i Hvedekorn, Kristeligt Dagblad, udgivet flere digtsamlinger, senest den roste Inden vi går ind i livet på jorden, og bidraget med flere salmer til Kirkesangbogen. Gennem sin opvækst i et luthersk-missionsk miljø og senere opgør med den tradition, sit brede kendskab til kristendom og den danske salmetradition har hun arbejdet med at finde et nyt sprog for tro i et forsøg på at vriste sig fri af en modernismetradition, der er veget tilbage for at behandle religiøse emner


18.00 Middag og tale ved sognepræst Andreas Thom


19.30 Cand. mag. i dansk og filosofi og forfatter Mathilde Walter Clark: Hvad betyder sproget for vores behandling af dyrene?

Vi producerer i Danmark hvert år 200 millioner dyr i aflukkede produktionsanlæg. I stedet for adgang må offentligheden forlige sig på sproglige overleveringer for at nærme sig dyrenes virkelighed. Med udgangspunkt i de vidt-læste bøger Det blinde øje og Hvordan man laver dyr, fortæller Mathilde Walter Clark om hvilke liv dyrene lever i anlæggene, hvordan vi taler om dem, og hvad det betyder for den måde vi behandler dem på. 


Kl. 20.45 Farvel

Om Grundtvigsk Hovedstadskonvent

I Grundtvigsk Forum er vi optagede af at diskutere forholdet mellem kirke, skole, kultur og samfund. Det finder sted i mange sammenhænge og på forskellige lokale mødesteder rundt omkring i landet. Men der er én sammenhæng, hvor vi synes, at der kunne være mere af den slags. Nemlig blandt præsterne i hovedstadsområdet. Derfor har vi etableret et årligt Grundtvigsk Hovedstadskonvent, som afholdes i maj måned tirsdagen inden Grundtvigs ordinationsdag.

Arrangører

Andreas Thom, præst ved Hørsholm Kirke

Asta Gyldenkærne, præst ved Ishøj kirker 

Else Hviid, præst ved Kastelkirken

Mette Kathrine Grosbøll, præst ved Sions Kirke

Steffen Ringgaard Andresen, præst ved Vor Frue Kirke

Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder ved FUV

Vibeke Bidstrup, præst ved Grundtvigs Kirke

I samarbejde med Grundtvigsk Forum