Claus Bryld om Edmund Burke i Studenterkredsen

Dato
16/5
Tid
19:00
Sted
Studenterkredsen København, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Konservatismens profet

Edmund Burke (1729-1797) regnes for konservatismens fader eller profet. Han var den ledende politiske tænker i Storbritannien i sidste tredjedel af det 18. årh. og øvede stor indflydelse på sin samtid, lige som han siden har præget britisk og amerikansk (neo)konservatisme. Med bogen Reflections on the Revolution in France 1790 bekæmpede han den franske revolution og udløste verdenshistoriens første store debat om menneskerettighederne. Hans modpart var demokraten Thomas Paine, der udgav værket The Rights of Man, 1791-92. Begge bøger er i øvrigt for få år siden blevet oversat til dansk.

Foredraget omhandler denne konflikt og redegør i det hele taget for Burkes tankeverden, som var præget af antik og middelalderlig filosofi. For ham var samfundets to hjørnesten 1) den private ejendomsret og 2) religionen, og foredraget slutter derfor med at stille spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem samfund og religion er i dag på baggrund af de provokerende tanker i Olivier Roy's lille bog Er Europa kristent? 

Entré er 25 kr. Semestermedlemskab koster 75 kr.

Se mere på Studenterkredsens Facebookside

Ill. Edmund Burke