Menu

Ingrid Ank

Leder af Grundtvig Akademiet og ansvarshavende redaktør for tidsskriftet Grundtvigsk Tidende.

Ingrid er uddannet teolog fra både Aarhus og Københavns Universitet. Hun er en ivrig samfundsdebattør og har blandt andet markeret sig med bogen At være demokrat er ikke at være bange – åndsfrihed under pres, som hun udgav sammen med politikeren Daniel Toft Jakobsen i 2020.

I regi af Grundtvig Akademiet arbejder Ingrid på at gentænke N.F.S. Grundtvigs tanker i nutiden. Akademiet skaber således samtaler og formidling om ånd, frihed, dannelse, sprog, demokrati, magt, glæde, tro, undren, ondskab og kærlighed. Og det indimellem.

Grundtvig Akademiet følger og indgår i den forbindelse i samarbejder med forskere inden for den aktuelle Grundtvigforskning, men er samtidig optaget af at bringe Grundtvigs tanker i spil i bredere sammenhænge – med en bred vifte af samarbejdspartnere. Et af de projekter er etableringen af Grundtvigs Skoletjeneste i samarbejde med Center for Grundtvigforskning.

Grundtvig Akademiet beskæftiger sig desuden med Grundtvig i internationale sammenhænge og er f.eks. involveret i samarbejder om Grundtvig på arabisk, koreansk, bengali, japansk og tysk.

Som en konstant del af arbejdet med Grundtvig Akademiet er også et arbejde med andre tænkere end Grundtvig. De tænkere, der kan bringe Grundtvig i samtale. Det er f.eks. Hannah Arendt (filosof), Gert Biesta (pædagogisk tænker), Søren Kierkegaard (teolog og filosof), K.E. Løgstrup (teolog og filosof), Hal Koch (teolog og højskolemand), Thomas Laub (komponist), Martin Luther (teolog), Johann Friedrich Struensee (læge og politiker), Ole Sarvig (digter), Bibelen (en samling af vilde tekster) … og mange flere.

Ud over at være leder af Grundtvig Akademiet er Ingrid formand for Foreningen Åndsfrihed, næstformand i Grundtvig-Selskabets bestyrelse, medlem af bestyrelsen for Foreningen Gellerup Højskole og medlem af styregruppen for Folkekirke & Religionsmøde. Ingrid bruger derudover så meget tid, hun kan, på at lære at spille klaver – og så har hun i øvrigt altid en højskolesangbog i bilen, når hun kører ud i landet eller videre ud i verden.

Kontakt Ingrid Ank

Tlf: 4193 9008

E-mail