Menu

Ansøgning om afholdelse af arrangement i Vartov

Her kan du sende en ansøgning om at låne et lokale i Vartov til at afholde et offentligt arrangement som en del af Grundtvigsk Forums program i Vartov.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til hej@grundtvigskforum.dk.

Ansøgningskriterie

Praktisk

  • Grundtvigsk Forum dækker udgiften for lokalet samt rengøring.
  • Efter aftale kan Grundtvigsk Forum dække udgifter til bemanding i forbindelse med salg af drikkevarer mm.
  • Udgifter til honorar, forplejning eller leje af udstyr er man som arrangør selv ansvarlig for.

Ansøg her

Kontaktperson*

Navn på organisation eller forening*

Ønske til lokale*

Forslag til dato*

Forslag til tidsrum*

Start

Slut

Titel på arrangement*

50 tegn tilbage

Beskriv kort arrangementet*

Hvem er målgruppen for arrangementet?*

Beskriv kort, hvordan I mener, at arrangementet passer ind i Grundtvigsk Forums øvrige program i Vartov*

Forventet deltagerantal*

Øvrige kommentarer