Menu
Artikel
Grundtvigsk Tidende

Besvar trussel med kærlighed!

af Kim Steen Ravn, editionsfilolog på Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet
4/2024

KLUMME. Læs den seneste udgave af klummen Fra filologens værksted skrevet af editionsfilolog Kim Steen Ravn

Grundtvigs fædrelandsdigt ’Den Danske Nødvendighed’ udkom i det patriotiske ugeblad Dannebrog i juni 1853. Bladet blev udgivet af Den danske Forening. Grundtvig var selv redaktør af ugebladet, ligesom han også var medstifter af foreningen. Den havde til formål at værne Danmark mod de farer, der truede landets eksistens. Det skulle ske med lovlige midler og med Guds hjælp - som der stod i indbydelsen til foreningen. Truslen mod Danmark kom fra Tyskland.

I Londontraktaten, 8. maj 1852 bestemte de europæiske stormagter (på Danmarks vegne, men dog med dansk deltagelse), at den danske helstat, dvs. Danmark og de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg, skulle forblive ét rige. Det var dette krav, Grundtvig anså som en trussel mod kongeriget Danmarks fortsatte eksistens. Fædrelandsdigtets titel, 'Den Danske Nødvendighed', er en omskrivning af statsminister Bluhmes betegnelse ’den europæiske nødvendighed’, som var den politik, han og regeringen mente, ville holde sammen på helstaten. Politikken skulle imødekomme stormagternes ønsker og krav og sikre ro og stabilitet i Østersøområdet. ’Den Danske Nødvendighed’ består af 20 strofer, og digtet kan deles i to distinkte dele. Strofe 1-12, der beskriver truslen mod Danmark, og strofe 13-20, der besynger Danmarks glorværdige fortid. Opretholdelsen af helstaten må ikke gå ud over Danmark som selvstændig nation. Derfor kan det blive nødvendigt at ty til nødværge, hvis den nationale selvstændighed er truet. Grundtvig vil erstatte Bluhmes europæiske nødvendighed med sin egen danske nødvendighed. Truslen skyldes Tysklands politiske interesser i de tre hertugdømmer. Grundtvig sammenligner den med Ragnarok, altså verdens undergang, fra den nordiske mytologi. Den tyske trussel skal dog ikke imødegås med magt, men med kærlighed i dens mange former: Fædrelandskærlighed, kærligheden som lovens fylde, den himmelske og jordiske kærlighed og kærligheden som livets forudsætning og modsætning til døden.

Fra filologens værksted 

Bliv anfægtet, glad, eftertænksom eller bare oplyst: I serien Fra filologens værksted skriver en filolog fra Center for Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet en klumme om arbejdet med at udgive Grundtvigs trykte forfatterskab med finurlige, kloge og måske overraskende iagttagelser og opdagelser. Center for Grundtvigforskning udgiver Grundtvigs Værker, som er en tekstkritisk og kommenteret udgave af N.F.S. Grundtvigs trykte forfatterskab. Den findes frit tilgængelig på www.grundtvigsværker.dk – med indledninger, kommentarer og meget mere.

“Den tyske trussel skal dog ikke imødegås med magt, men med kærlighed i dens mange former: Fædrelandskærlighed, kærligheden som lovens fylde, den himmelske og jordiske kærlighed og kærligheden som livets forudsætning og modsætning til døden.”
Kim Steen Ravn

Digtet blev optaget i Højskolesangbogen i 1939 under titlen ’Kærlighed til fædrelandet’ (nr. 381 i den seneste udgave af Højskolesangbogen). Der var tale om et uddrag på seks strofer bestående af strofe 13-15 og 18-20 fra førsteudgaven. Med den nye titel og udeladelsen af de resterende 14 strofer udviskes de polemiske og politiske elementer i sangen til fordel for besyngelse af Danmarks glorværdige og mytologiske fortid.

Det er ikke godt at vide, hvorfor netop disse strofer blev udeladt, siden Europa i 1939 stod på randen af et sandt Ragnarok.

Ny version af Grundtvigs Værker

I november udgav Center for Grundtvigforskning version 1.22 af Grundtvigs Værker, der indeholder 30 nye værker, heriblandt Himmelbjergs-Vise skrevet i anledning af St. St. Blichers folkefest på Himmelbjerget 1841, kort efter at Christian 8. havde købt Himmelbjerget på Blichers foranledning for at sikre offentligheden adgang til stedet. Læs også digtet Morten Luthers Dødsdag (1846) i anledning af 300-året for Luthers død, Grundtvigs tale til sin bror Ved Broder Ottos Kiste (1843) eller salmen Opstandelsen (1846)

Siden 1845 har Grundtvigsk Tidende interesseret sig for den nutid, vi lever i, den fortid, vi kommer af, og den fremtid, vi kan ane. Og du kan være med. Tegn et abonnement her.

Bestil nu