Musikken ind i skolen

Dato
31/3
Tid
10:00
Sted
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Køb billet

Musikken ind i skolen

- en samtaledag i Vartov

Grundtvigsk Forum vil gerne bidrage til, at musik kommer til at spille en større rolle i børn og unges liv. Det er en agenda, vi opfatter som en yderst vigtig brik i forhold til at styrke både skolernes kultur og børn og unges trivsel. 

Derfor inviterer vi til samtaledagen ’Musikken ind i skolen’ den 31. marts 2023 kl. 10 – 16 i Vartovs Store Sal.

Der synes at være enighed blandt mange aktører om, at der bør handles akut, hvis ikke musikfaget skal dø helt ud i grundskolen. Derfor er vi i gang med at samle centrale aktører og politikere til en samtale om mål og midler i forhold til at styrke musikken i børn og unges liv.

Tilmelding senest tirsdag den 14/3 2023

Pris for deltagelse: 250 kr.

Medlemspris: 200 kr.

PROGRAM

Program

10.00 - 10.30

Velkomst ved Kirsten M. Andersen, lektor ved USYD og formand for Grundtvigsk Forum og Jon Venzel Sønderby, leder af Aabenraa Friskole

10.30 - 11.00

Tre korte inspirationsoplæg

Søren Østergaard, chef for Center for Ungdomsstudier

Nikolai Elf, leder for Center for Grundskoleforskning

Mette Frederiksen, folkeskolelærer, debattør og oplægsholder


11.00 - 12.00 

Drøftelse af 2030-mål og prioritering af handlinger

Med afsæt mål og tanker fra Folkemødedebatten (Se herunder)


12.00 - 13.00

Frokost med politikere fra Folketinget og kommuner 


13.00 - 14.30

Gruppedrøftelser på tværs af politikere og aktører


14.30 - 15.00

Kaffe og kage


15.00 - 16.00

Panelsamtale med opsamling og fælles 2030-mål og -handlinger

Hvordan kommer vi videre? Ved ordstyrer Mette Sanggaard, forstander på Ollerup Efterskole

Baggrund for dagen

På Folkemødet 2022 på Bornholm faciliterede Grundtvigs Forum en debat om musikken i grundskolen. Her var centrale aktører og politikere samlet for at formulere 2030-mål for styrkelse af musik i skolen.

Der synes at være udbredt enighed blandt aktører og politikere om, at der bør handles akut, og vi oplever et behov for at samle kræfterne, så kulturen kan stå stærkere i samfundet.

Det er en agenda, vi opfatter som en vigtig brik i styrkelsen af både skolens kultur og ikke mindst i børn og unges trivsel ved at deltage i fællesskaber. Nu vil Grundtvigsk Forum gerne fortsætte samtalen i Vartov med henblik på at sætte handling bag de mål, der er formuleret.

2030-mål

  • Alle børn har musikalske færdigheder.
  • Der er veluddannede musiklærere nok.
  • Alle børn har udviklet deres sans for at opleve æstetik.
  • Alle voksne samarbejder om at få det til at ske.