Hvordan skal Grundtvig synges?

Dato
24/11
Tid
17:00 – 19:30
Sted
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Køb billet

John Wedell Horsner afmonterer myten om Vartovgalopaderne, og Peter Thyssen fortæller om salmekomponisten Thomas Laubs Grundtvig og om Laubs idé om ’den rette kirkesang’

To sekunder per tone. Sådan cirka var salmesangtempoet omkring midten af 1800-tallet. Kombineret med tunge akkorder og en statisk rytme kunne Grundtvigs ven og discipel, præsten Peter Rørdam, rammende beskrive samtidens salmemelodier som ”for tykke.” Derfor var de ifølge Rørdam uegnede til Grundtvigs billedrige og levende-fortællende salmer.

Ifølge rygtet blev Vartov kirke derfor kendt som stedet, hvor der blev sunget ’Vartovgalopader’, dvs. man sang Grundtvigs salmer på kendte folkevisemelodier og i et festligt tempo. Men hvad er egentlig myte og sandhed om melodierne til Grundtvigs salmer?

Ifølge organist og grundtvigforsker John Wedell Horsner ønskede Grundtvig ikke, at hans salmer skulle synges på kendte folkeviser, men derimod have ’rigtige’ salmemelodier. Men hvad er så en ’rigtig salmemelodi’? Det havde komponisten Thomas Laub stærke holdninger til i begyndelsen af det 20. århundrede. Han skelnede skarpt mellem kirkesang og verdslig sang og gjorde sig musikteoretiske overvejelser over begge dele – som kom til udtryk i hans kompositioner.

I dag er Thomas Laub en komponist, der deler vandene. Nogle vil ikke synge andet, og nogle vil helst være fri. Men vi kan også samles om melodierne til fx ’Sov sødt barnlille’ og ’Stille hjerte’.

Deltag i en aften, hvor vi både afmonterer myten om Vartovgalopaderne og får indblik i, hvad Thomas Laub tænkte om kirkesang, da han komponerede sine mange melodier til Grundtvigs salmer. Og hvor vi selvfølgelig også synger.

Vartovgalopaderne – en skrønes historie – ved John Wedell Horsner, grundtvigforsker og organist

Laubs Grundtvig og hans idé om kirkesang – ved Peter Thyssen, provst i Holmens kirke og formand for Samfundet Dansk Kirkesang

Arrangør: Grundtvig-Selskabet og Grundtvigsk Forum 

Efter arrangementet er der årsmøde i Grundtvig-Selskabet. Læs mere om Selskabet her