Grundtvigsk Hovedstadskonvent 2023

Dato
23/5
Tid
13:00 – 20:00
Sted
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Køb billet

Grundtvigsk Hovedstadskonvent 2023 

Storbymenneskets forhold til naturen

Konventet skal handle om storbymenneskets forhold til naturen. Refleksionerne er i sig selv udtryk for menneskets særstilling i naturen; for at kunne reflektere over noget, må man dels være inden for det og dels være uden for det. Var vi fuldstændig inden for naturen, havde vi ikke betragterens afstand til den. Var vi fuldstændig uden for naturen, ville vi ikke være bevidste om den. Og den ville i begge tilfælde ikke skabe længsel i os.

Otto Gelsted fandt i et digt fra 1934 på udtrykket Naturen, det billige skidt. Var det end en ironisk kærlighedserklæring til naturen, blev den tillagt en antropocentrisk kultur, der så naturen gennem funktionalistiske briller og satte mennesket som den centrale aktør over for naturen. Som kulturelt væsen blev mennesker ”i kristen tænkning og i naturfilosofien tilmed placeret over den øvrige verdens skabninger og forstået som det eneste væsen oplyst af ånd.” (Cecilie Rubow)

Klimakrisen afslører, at moderne kultur har fejlkalibreret menneskets stilling. Med vores beskadigelse af klodens økosystemer afhænger vores overlevelse af, at vi forholder os anderledes til naturen. Sådan set har klimakampen også et moderne antropocentrisk anslag. Men der synes at være mere på færde, nemlig en gryende bevidsthed om naturens egen ret; naturen har en værdi i sig selv, som ikke skal instrumentaliseres. For storbymennesket er naturen ikke længere billigt skidt. Den er megatrend! Naturen er nok derude, men ikke længere som blot og bar genstand for kultivering. Nu skal den opleves! Naturen gør noget ved os. Den vækker længsler.

Hvad er der på færde? Hvad er det med den natur? Og med mennesket?

Pris: 100 kr. 

Tilmelding senest 4. maj.

Nærmere oplysninger: Steffen Ringgaard Andresen, sta@km.dk / 23838014.

Program

Kl. 13.00 Velkomst v/ Asta Gyldenkærne

Kl. 13.10 Skabningens herre? v/ Søren Holst


Ifølge 1. Mosebog 1,28 skal mennesket herske over skabningen. Eller tage ansvar for den? Eller-eller? Hvad står der i grunden og hvordan har man gennem tiderne forholdt sig til forholdet mellem mennesket og naturen på baggrund af den jødisk kristne tanke? Hvordan kan man forholde sig i dag?

Kl. 14.00 Indendørsmenneskets natur v/ Cecilie Rubow

Vi lever det meste af vores tilværelse inden døre. Antropologen Cecilie Rubow har undersøgt hvad den livsform betyder for vores forståelse af naturen og vores håndtering af verdens økologiske kriser. I et etnografisk feltarbejde fulgte hun i fodsporene på strandmennesker, fuglefolk, miljøforkæmpere og klimaaktivister. Det førte til erkendelsen af, at der ikke blot er én natur, men flere, og at naturen er, hvor vi mindst venter det. I foredraget vil Cecilie Rubow give eksempler fra feltarbejdet og introducere til ny antropologisk tænkning om, hvordan de økologiske kriser kalder på nye måder at begribe naturen på.

Kaffe

Kl. 15.30 Mennesket som mere end natur. Om antropologi og transcendens v/ Ingrid Ank

Hvis vi fandt liv på Mars – ville vi så spise det? Er de ven eller fjende? Det er det store spørgsmål i de utallige sci-fi-film, der handler om, at Jorden får besøg af liv fra rummet – men det virkelig store spørgsmål ville måske snarere være, om de er ’mad’ eller ’åndsvæsner’. ”Mennesket er ingen abekat,” skrev Grundtvig. Og hos N.F.S. Grundtvig bliver menneskets særkende – dets ånd, dets frihed – ofte fremhævet på bekostning af og i modsætning til dyrene. Og tilsvarende finder vi hos filosoffen Hannah Arendt en understregning af mennesker som frie og handlende og derved som en særlig og åndfuld form for liv. Foredraget vil se nærmere på ’mennesket som mere end natur’ og diskutere, om disse tanker har gang på jord, når jorden – og dermed os selv – har akut brug for, at vi vedkender os vores jordforbindelse.

16.30 Sang½time med Vibeke Bidstrup og Adam Garff

17.15 Klimasorg – et spørgsmål om agtelse v/Thomas Høg Nørager

Grøn omstilling og bæredygtighed kan være godt nok. Men hvad gør det, hvis vores natursyn stadig kun handler om udvinding og det vi egentlig har brug for, er en (natur)relation båret af agtelse? Ved Stefanskirken på Nørrebro har sognepræst Thomas Høg Nørager åbnet døren op for en klimasorg-gruppe for at svare på netop det spørgsmål.

18.00 Middag 

19.00 Forfattersamtale v/ C.Y. Frostholm og Andreas Thom

Digteren og fotografen C. Y. Frostholm præsenterer med Træmuseet en usædvanlig og omfattende essayfortælling: En spontant fremvokset hybridtekst om at opleve natur og litteratur – og skrive om det. Bogen bringer læseren på en rejse på sporet af forfattere som Fernando Pessoa og Francis Ponge og inviterer samtidig til en række møder i ord og billeder med konkrete træer i Danmark og rundt i verden.

Kl. 20.00 Farvel

Indbydere
Andreas Thom
Asta Gyldenkærne
Else Hviid
Mette Kathrine Grosbøll
Steffen Ringgaard Andresen
Ulla Morre Bidstrup
Vibeke Bidstrup