Gå i Kødet på Bibelen

Dato
8/3 – 10/3
Tid
9:00 – 15:30
Sted
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Kursus for skønlitterære forfattere og sangtekstskrivere

8.-10 marts 2023

Eika gør det. Knausgård gør det. Blixen gør det. Hemingway gør det. Bruger Bibelen som inspirationskilde. Og det er ikke så underligt, for Bibelen udgør en gigantisk rigdom af fortællinger, som vi bliver ved med ikke helt at forstå – og derfor bliver ved med at kunne vende tilbage til.

På kurset ’Gå i Kødet på Bibelen’ skal vi både pille Bibelen fra hinanden – og samle den igen. Vi skal på opdagelse i dens historiske rødder og sammenhænge og indbyrdes konflikter, vi skal dykke ned i udvalgte temaer (afmagt, magt, sex-appeal, kropsdufte – og lignelser), vi skal selv skrive lignelser, og vi skal undersøge Bibelen som samtalepartner for litteraturen.

Pris

500 kr. inkl. forplejning

Materiale

Bibelen på dansk – udleveres på kurset

Tilmelding

Tilmelding inklusive en begrundet ansøgning med værkliste sendes til kursus@danskforfatterforening.dk senest 13. februar 2023. Med en begrundet ansøgning forstås en kortere beskrivelse af dit professionelle virke, hvad du arbejder på lige nu, hvorfor netop dette kursus har din interesse, og hvad du regner med at få ud af kurset.

Arrangør

Kurset arrangeres af Grundtvig-Akademiet og Bibelselskabet i samarbejde med Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere.

Program


Onsdag den 8. marts

9.00-9.30: Kaffe/the, morgenbrød og velkomst

9.30-12.00 Formiddag med Det gamle Testamente: Vi åbner det, skiller det ad og samler det igen v. Hans Jørgen Lundager Jensen

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.30: Afmagt i Bibelen v. Leif Andersen

14.30-14.45: Kaffe og kage

14.45-16.00: Skønhed, magt og sex-appeal i Bibelen v. Anne Katrine de Hemmer Gudme


Torsdag den 9. marts

9.00-9.30: Kaffe/kage, morgenbrød

9.30-12.00: Formiddag med Det nye Testamente: Vi åbner det, skiller det ad og samler det igen v. Jesper Tang

12.00-13.00: Frokost

13-14.30: ”Du er manden!” Om lignelser i Bibelen v. Anne Katrine de Hemmer Gudme og Ingrid Ank. Dernæst: Skriv en lignelse. v. Pablo Llambias

14.30-14.45: Kaffe og kage

14.45-16.00: Fortsat: Skriv en lignelse. v. Pablo Llambias


Fredag den 10. marts

9-9.30: Kaffe/the, morgenbrød

9.30-12.00: Formiddag med Bibelen i litteraturen v. Johannes Baun

12.00-13.00: Frokost

13-14.30: Eftermiddag om at bruge Bibelen som forfatter v. Anne-Lise Marstrand Jørgensen

14.30-14.45: Kaffe og kage

14.45-15.30: Afrunding

15.30: Bibelsk vin og nordiske nødder – letsaltede

Om oplægsholderne

Hans Jørgen Lundager Jensen, professor em., Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
Hans Jørgen Lundager Jensen har med sin banebrydende disputats ’Den fortærende ild’ (2005) med fokus på føde og spisning som koder i nogle af Bibelens centrale myter forvandlet råt til kogt i det kultur- og samfundsopbyggende køkken.

Anne Katrine de Hemmer Gudme, professor i gammeltestamentlig eksegese, Oslo Universitet.
For Anne Katrine de Hemmer Gudme er optaget af det sanselige og erotiske univers i Det Gamle Testamente – og har fx lige svaret på 24 spørgsmål fra Lone Frank om Bibelens stank.

Pablo Llambias, forfatter og underviser på Det Rytmiske Musikkonservatorium.
Ved at forene samfundsengagement med litterært eksperiment undersøger Pablo Llambías i sine bøger forholdet mellem fortælling og realitet, konstruktion og autentisk materiale. Debuterede i 1996 med ’Hun har en altan’ og har senest udgivet romanen ’Zombierådhus’. Har undervist alt fra forfattere og musikere til præster.

Anne-Lise Marstrand Jørgensen, forfatter.
Anne-Lise Marstrand Jørgensen kredser om tilværelsens psykologiske aspekter – om universelle temaer som kærlighed, tro, tvivl og menneskets søgen efter mening. Hun fik sit gennembrud med den biografiske roman ’Hildegard’ om middelaldernonnen Hildegard von Bingen og har arbejdet indgående med bibelske fortællinger særligt i romanen ’Dronningen af Saba & Kong Salomon’ fra 2015.

Leif Andersen, lektor i teologi på Menighedsfakultetet.
Leif Andersen har i 2022 udgivet bogen ’Gud og det onde’, der kredser om det teologiske paradoks, at Gud både er kærlig og almægtig, og at verden samtidig er fuld af lidelse, ødelæggende katastrofer og død.

Jesper Tang, præst i Vartov Kirke, tidl. lektor i Nytestamentlig eksegese, KU.
Jesper Tang er ekspert i Johannesevangeliet – og så kan han kortlægge Det Nye Testamente mellem det vertikale og det horisontale, mellem himmel og jord.

Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet.
Ingrid Ank bruger de fleste af sine vågne timer på at sætte N.F.S. Grundtvigs tanker i relation til vores nutid. En af hans ideer var, at ’man ikke kan tro på en bog’, og at Bibelen derfor ikke er en autoritet, vi skal tro på, men en rigdom af fortællinger, tanker og provokationer, vi aldrig helt bliver færdige med

Johannes Baun, generalsekretær på Bibelselskabet, tidl. litteraturredaktør på Weekendavisen.
Som tidligere litteraturredaktør har Johannes Baun læst plus/minus 6000 romaner og kan læse bibelreferencer frem overalt.