Frihed som politisk begreb

Dato
7/12
Tid
19:30
Sted
Grundtvigsk Forum Kirkeligt Samfund for Hjørring og omegn, Hjørring Sognegård, Torvet 4, 9800 Hjørring

Frihedsbegrebet

Hvad er frihed, politisk belyst? Det vil domprovst Jacob Køhn Andersen fortælle om i Grundtvigsk Forum for Hjørring og omegn torsdag den 7. december kl. 19.30. 

Medlemskab koster 120 kr./år og giver adgang til alle arrangementer. Kaffe 35 kr. pr. gang, betales af både medlemmer og gæster.

Kontakt næstformand Jette Jensen på tlf. 2466 0074 eller mail for flere oplysninger