Konference: Forhandlingsretten til diskussion

Dato
4/11
Tid
10:30 – 14:30
Sted
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Køb billet

Grundtvigsk Forums Kirkepolitiske udvalg inviterer til debat om forhandlingsretten

Gratis deltagelse - tilmelding via billetlinket senest torsdag den 19. oktober

Diskussionen om den såkaldte forhandlingsret har bølget frem og tilbage den forløbne årrække. Landsforeningen af menighedsråd har med vekslende grad af enighed fremført ønsket om at overtage forhandlingsretten med de kirkeligt ansattes fagforeninger fra Kirkeministeriet. De kirkeligt ansattes fagforeninger har i det store hele ønsket det modsatte. Er det bare en magtkamp om at sidde for bordenden eller handler det om forskellige kirkesyn eller idealer om, hvor folkekirken skal bevæge sig hen? Hvad betyder det overhovedet hvilken myndighed, der befinder sig hvor i forbindelse med ansættelser i folkekirken?

Grundtvigsk Forum har ikke et færdigt synspunkt på disse sager. Men vi tror, det er vigtigt at kvalificere samtalen om dem. Derfor inviterer Grundtvigsk Forums Kirkepolitiske udvalg til en konference, hvor vi indleder med et oplæg fra Inge Westly som er universitetslektor i Oslo. Her har spørgsmålet om, hvem der har hvilken myndighed i forbindelse med ansatte i kirken, stået øverst på dagsordenen i årevis. Vi har bedt Inge Westly om at fortælle om drøftelserne, status og om, hvad der principielt er på færde i den norske kirke.

Herefter har vi bedt tre folkekirkelige aktører om at give et perspektiv på debatten om forhandlingsretten:

  • Inge Kjær Andersen, næstformand for Landsforeningen af Menighedsråd
  • Ingrid Bartholin Gramstrup, formand for Organistforeningen
  • Pernille Vigsø Bagge, formand for Præsteforeningen

Program

Inden kl. 10.30 er der kaffe og morgenbrød

10.30: Ulla Morre Bidstrup: Velkomst og beskrivelse af danske forhold

11.00: Inge Westly: Redegørelse for norske forhold

12.00: Frokost

13.00: Debat ved tre oplægsholdere:

Pernille Vigsø Bakke, Ingrid Bartholin Gramstrup og Inge Kjær Andersen

Herefter debat med salen

14.15: Opsamling

14.30: Afslutning


Spørgsmål til programmet bedes rettet til Morten Thaysen