(Udsolgt) Det er alvor! Løgstrup-Kierkegaard seminar 2022

Dato
7/10
Tid
9:00 – 16:30
Sted
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Tværfagligt seminar om alvoren hos Løgstrup og Kierkegaard

Arrangeret i samarbejde mellem Idéhistorie på Aarhus Universitet, Forlaget KLIM og Grundtvig Akademiet

Når noget er alvor, er det et værn mod ligegyldigheden. Hvor ligegyldigheden nivellerer alt til grænseløs betydningsløshed, da gælder det om alvoren, at denne netop gør en forskel og indstifter betydningsfuldheden. Livet selv rummer alvor, da vi har fået skænket livet som en gave for at leve det, og vi har efterfølgende den opgave at tage vare på livet som en gave, så længe vi er her på lånt tid.

I anledning af disse og lignende tanker samt Forlaget Klims udgivelse af Løgstrup Biblioteket indbydes alle interesserede til et tværfagligt seminar. En række tænksomme personer vil give et indblik i Løgstrups og Kierkegaards overvejelser vedrørende alvoren og dagen afsluttes med et litterært udblik.

Frist for tilmelding er mandag d. 26. september

Program

09.00: Sporet af skæbne i det uløselige blik – kærlighedens alvor hos Løgstrup og Kierkegaard
Velkomst ved undervisningsadjunkt Peter Aaboe Sørensen (Idéhistorie, AU)

09.45: ”Altsaa ved en Ildebrand er hele Betragtningsmaaden en ganske anden end i det stille daglige Liv…Thi en Ildebrand det er Alvor” – om alvor som subjektets valg, refleksivitet og grænse i Gud
v. post doc Anne Louise Nielsen (Teologi, Universitetet i Basel)

10.45: Kaffepause

11.15:

Det absurdes alvor – Kierkegaard og Sløk
v. ph.d.-stipendiat Michael Brorson (Teologi, AU)

12.15: Frokost

13.15: Prædikenens alvor – Løgstrup
v. frimenighedspræst Maria Louise Odgaard Møller (Ryslinge)

14.15: Humor og alvor hos Kierkegaard
v. sognepræst Pia Søltoft (Christians Kirke)

15.15: Kaffepause

15.30: ”Kloster” – om alvor, sorg, tro og fjolleri blandt nonner i Rumænien
v. forfatter og højskolelærer Ingrid Nymo (Testrup Højskole)

Seminaret er åbent for alle interesserede og koster 250 kr. inkl. frokost og kaffe (særpris for studerende: 125 kr.). Seminaret er tilrettelagt i et samarbejde mellem Grundtvig-Akademiet (Vartov) og Forlaget Klim. Løgstrup Bibliotekets udgivelser kan på seminaret erhverves til favørpris.

Nærmere oplysninger fås hos:

Undervisningsadjunkt Peter Aaboe Sørensen, Afd. for Filosofi og Idéhistorie, AU (tlf. 8716 2252 eller e-mail)

Akademileder Ingrid Ank, Vartov (tlf. 4193 9008 eller e-mail)

Forlagsredaktør Michael Nonboe, Forlaget Klim (tlf. 7234 4519 eller e-mail)